Raport al Consiliului de Monitorizare pe 2020. Ce urmează?

Update (27 mai 2019): am primit răspuns la solicitarea formulată către Consiliul de Monitorizare, cu propunerea ca întrunirea să aibă loc joi, 03 iunie, la sediul Consiliului de Monitorizare și online.

___________

Stimate Domnule Președinte al Consiliului de Monitorizare,

Subscrisele, Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (“CRJ”), cu sediul în Bucureşti, str. Arcului nr. 19, sector 2, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 276/18.12.1998 a Tribunalului Bucureşti, cod fiscal RO 11341550, reprezentată prin director executiv Georgiana Iorgulescu,

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, înregistrată în Registrul Național al Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 15/C/2014 și în Registrul Special al Federațiilor Iași cu nr.1/23.08.2014, cu sediul în comuna Miroslava, sat Uricani, strada Bazinelor nr. 5, județul Iași, reprezentată legal prin Diana Chiriacescu, director, 

Asociația Tonal, înregistrată la grefa Judecătoriei Sibiu cu nr. 42/18.10.2005, cu sediul în Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 37, cod fiscal 18115615, reprezentată prin președinte Mugur Frățilă,

Asociația Ceva de Spus, înregistrată la grefa Judecătoriei Timișoara, cu nr. 69/14.06.2007, cu sediul în Timișoara, Strada Munteniei nr. 6, județul Timiș,

Asociaţia Pro Act Suport, având sediul în str. Sold. Ștefan Simion 34, lotul 4, C1,C3 (mansardă), Sector 4, Bucureşti, înscrisă în registrul special cu nr. 19 din data de 06.04.2011, cod fiscal 28363960, reprezentată de dna. Nicoleta Predescu, în calitate de Director ,

Fundația de Abilitare Speranța, având sediul în str. Aurel Popovici, nr. 17, Timișoara, înscrisă în registrul special cu nr. 16 din data de 20.12.2002, cod fiscal 4691316, reprezentată de dna. Anca-Menina Danci, în calitate de Director executiv,

Context:

A. În dimineața zilei de 26 mai a avut loc ședința Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități a Senatului privind avizarea Raportului de activitate al Consiliului de Monitorizare din anul 2020.

B. În urma solicitării noastre directe, în care am arătat interesul și dorința organizațiilor neguvernamentale de apărare și protejare a drepturilor omului de a participa la ședința de dezbatere a Raportului de activitate, am fost invitați să participăm la lucrările Comisiei.

C. Încă de la deschiderea dezbaterilor pe această temă, dl. Matei Constantin Bogdan, Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, și-a arătat susținerea față de înscrisurile acestui Raport, susținând necesitatea avizării sale pozitive, pentru a susține noua conducere, recent aleasă, a Consiliului de Monitorizare.

D. Pe rând, pe lângă senatorii prezenți la dezbateri, au luat cuvântul și dl. Președinte al Consiliului de Monitorizare, și dl. Vicepreședinte.

E. Prin intervenția sa, dl. Botnariu a subliniat importanța colaborării Consiliului de Monitorizare cu organizațiile din societatea civilă de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, adresând o invitație deschisă pentru săptămâna viitoare ONG-urilor interesate, pentru a discuta perspectivele acestei colaborări. De asemenea, președintele Consiliul de Monitorizare a arătat că dorește amendarea instrumentelor de colectare a datelor din vizitele de monitorizare.

F. În final, reprezentanții societății civile – Mihaela Munteanu – FONSS, Georgiana Pascu – Centrul de Resurse Juridice, Szövérdfi-Szép Zoltán – Ceva de Spus și Elisabeta Moldovan, autoreprezentant – Ceva de Spus au luat cuvântul, arătând că:

  • A fost solicitat atât Comisiei, cât și Consiliului de Monitorizare, încă din luna martie, publicarea Raportului de Monitorizare pe anul 2020. Din păcate, am reușit să intrăm în posesia documentului mult timp mai târziu, ca urmare a plângerii noastre adresate Conducerii Senatului.
  • Acest document nu îndeplinește criteriile de accesibilitate și transparență, necesare conformității unui Raport de activitate.
  • În primul rând, textul acestui raport nu este accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități și nici nu a fost publicat și dezbătut împreună cu acestea și cu organizațiile care îi reprezintă. Am subliniat că sunt încălcate, din nou, prevederile art. 33 al. 3 ale Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.
  • În al doilea rând, lipsesc instrumentele de colectare a datelor, acestea nefiind niciodată prezentate societății civile. Aceste instrumente, alături de prezentarea pregătirii profesionale a experților independenți și celor 10 inspectori de monitorizare, reprezintă o condiție viață a verificării modului în care Consiliul de Monitorizare își îndeplinește atribuțiile.
  • De asemenea, am subliniat lipsa informațiilor referitoare la cauzele celor 1337 de decese din centrele rezidențiale notificate de către DGASPC-uri  (cu toate că au existat județe cu un număr alarmant de situații de deces, cum ar fi Prahova cu peste 115 persoane decedate), dar și lipsa sesizării organelor abilitate (poliție, parchet) de către Consiliul de Monitorizare, fiind notificate acestora doar 34% dintre decese. În ceea ce privește decesele asociate SARS-CoV 2, în total 232 de persoane au decedat din această cauză, cele mai multe înregistrându-se în lunile octombrie – decembrie, cu toate ca la acel moment reprezentanții societății civile au insistat pentru asigurarea testării angajatilor și a rezidenților din centre.
  • În raport nu se prezintă nicio documentare aprofundată a cauzelor acestor decese, fiind expuse doar date statistice, de bază – nu știm unde și cum au murit aceste persoane, dacă erau sub interdicție, câte cazuri de Covid grave care au dus la deces au fost etc. Consiliul de Monitorizare nu a analizat temeinic și nici nu a luat măsuri în aceste situații. Este important de precizat că instituția avea obligația legală să verifice de ce nu au fost notificate toate cazurile de deces și să prezinte date din instituțiile care nu au notificat.
  • Totodată, nu exista informații referitoare la atacarea ordonanțelor de netrimitere sau neîncepere a urmăririi penale de către CM în cazul persoanelor cu dizabilitati institutionalizate și nici informații despre maniera în care CM a informat, consiliat și asistat în instanțele de judecată aceste persoane.
  • În fine, datele despre colaborarea cu Punctele de Contact și cu celelalte autorități autonome de drepturile omului – Avocatul Poporului și CNCD – cu toate că este fundamentală în a oferi feedback Guvernului cu privire la încălcări ale drepturilor omului, dar și pentru eficientizarea activității instituțiilor de drepturile omului, nu reies din textul raportului. Lipsesc informațiile de substanță în acest domeniu, la fel ca și în cazul colaborării reale cu organizațiile neguvernamentale din domeniul apărării drepturilor omului și a persoanelor cu dizabilități.

__________

Având în vedere toate acestea, organizațiile neguvernamentale de apărare și protejare a drepturilor persoanelor cu dizabilități își arată deschiderea pentru a participa la întâlnirea cu dl. Emanuel Gabriel Botnariu, noul Președinte al Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției ONU.

Pentru a facilita această întâlnire, vă propunem, domnule Președinte, organizarea unei întâlniri de lucru luni, 31 mai 2021, pentru a discuta chestiunile sesizate de ONG-uri astăzi, în întâlnirea Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat.

Vă adresăm rugămintea să ne precizați ora când va fi desfășurată această întâlnire și alte menţiuni relevante la următoarele adrese de e-mail: gpascu@crj.ro și office@crj.ro.

Vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.
Vă mulțumim anticipat pentru cooperare.

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Asociația Tonal
Asociația Ceva de Spus
Asociaţia Pro Act Suport
Fundația de Abilitare Speranța

______________

Documente:
1. Sesizare+Raport CM 2020
2. Raspuns CRJ (2)
3. Plangere prealabila 544 CRJ
4. Petitie CDO aviz raport CM
5. Invitație participare ședință