Raport monitorizare Centrul de plasament pentru copii cu dizabilități nr. 5 Tinca, DGASPC Bihor

Harta_Tinca

02.02.2015

Raport monitorizare Centrul de plasament pentru copii cu dizabilități nr. 5 Tinca, Bihor

 09.03.2015

Informare monitorizare către DGASPC Bihor

09.03.2015

Informare monitorizare către MMFPSPV


Informaţii generale:

Monitorii CRJ au vizitat Modulul Dalia din cadrul Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități nr. 5 Tinca (denumit în continuare CPCD nr.5). Vizita a avut loc la data de 2 februarie 2015.

Localitatea Tinca, judetul Bihor, este situată la 20 km sud de Oradea. CPCD nr. 5 este constituit în prezent din 3 module: Dalia, Iulia şi Sf. Nicolae. Toate aceste module sunt construite în aceeaşi perioadă, având aceeaşi arhitectură şi organizare interioară. Iniţial CPCD 5 a fost constituit din 4 module însă unul dintre ele a fost transformat în centru pentru adulţi.

În Modulul Dalia, 8 din cele 10 locuri sunt ocupate de copii şi tineri cu vârste între 10 şi 18 ani. Cu o singură excepţie, toate persoanele care locuiesc în Modulul Dalia au certificate de încadrare în grad de handicap.

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  •  Reprezentantul legal 

Nu s-au obţinut informaţii clare. Pentru unii dintre copii, reprezentantul legal este Directorul DGASPC Bihor.

  • Situaţii paradoxale privind semnarea contractelor de servicii sociale

La dosarele consultate existau contracte de servicii sociale semnate de către copii sau tineri prin semnătură „mâzgălită” sau amprentă şi de către manager de caz (în locul tutorelui). Analiza contractelor a relevat faptul că, unele dintre acestea, fuseseră semnate de minori cu dizabilităţi şi grad de handicap accentuat sau grav, prin amprentă.

[dropcap]L[/dropcap]a data de 26.02.2014, este semnat un contract pentru acordarea de servicii sociale cu beneficiarul adult. Contractul conţine, în locul semnăturii beneficiarului, o „mâzgălitură”. Din datele medicale ale beneficiarului rezultă că acesta are o întârziere mentală severă, cu IQ-25, nu vorbeşte, emite sunete. Beneficiarul nu este pus sub interdicţie şi nu beneficiază de o curatelă. Întrebaţi cum a putut  beneficiarul să înţeleagă prevederile contractuale şi să semneze acest contract reprezentanţii centrului au declarat că „i-au explicat”. În acelaşi timp personalul centrului afirmă că niciun beneficiar al Casei Dalia care are peste 18 ani nu are capacitatea de lua decizii informate şi nici să voteze (prin urmare nu au votat: „cum să voteze, nu au voie să voteze” a afirmat şef centru Frese Lucica Mariana). (Extras din Raport)

Contractele poartă şi semnăturile managerului de caz, al reprezentantului legal (acolo unde este cazul), al directorului DGASPC dar şi viza din partea serviciului juridic. Rezultă că toate celelalte semnături aparţin reprezentanţilor DGASPC Bihor, cu alte cuvinte, reprezentanţi ai statului.

[dropcap]Î[/dropcap]n aceste condiţii ne întrebăm care mai este rolul semnăturii pe un contract de furnizare a serviciilor sociale unei persoane cu dizabilităţi mintale severe despre care echipei i s-a explicat că nici cu servicii de suport în luarea deciziilor nu poate să ia decizii de această natură. Dacă este vorba într-adevăr despre un contract şi înţelegerea drepturilor şi a obligaţiilor atunci ar trebui identificată o altă soluţie pentru persoanele cu dizabilităţi mintale severe, cum este spre exemplu măsura curatelei la nivelul unei alte persoane şi a nu a unui angajat din DGASPC BH, respectiv modulul Dalia, astfel încât orice conflict de interese să fie înlăturat. Altfel, asumarea acestui contract de către persoanele cu dizabilităţi mintale severe este o simplă formalitate care nu are cum să îi pună la adăpost de potenţiale pericole. (Extras din Raport)

  • Unii din tineri ar putea rămâne în aceeaşi instituţie pentru restul vieţii.
[dropcap]C[/dropcap]onform declaraţiei şef centru Frese Lucica Mariana, există discuţii avansate privind transformarea CPDC 5 Tinca din centru de plasament într-un centru pentru adulţi (un CRRPH sau CRRN), motivându-se că astfel tinerii care au împlinit deja 18 ani sau vor împlini 18 ani în 2015 (majoritatea) nu mai trebuie să fie transferaţi în alte centre (pentru adulţi), fără a se pune însă problema unor servicii în comunitate. Conform reprezentanţilor CPCD 5 Tinca, beneficiarii care nu vor împlini vârsta de 18 ani la data transformării (7 copii care nu împlinesc această vârstă la nivelul CPCD 5 Tinca) în centru pentru adulţi, vor fi, cel mai probabil, transferaţi către CP Oradea.

De asemenea, şef centru a menţionat existenţa intenţiei de desfiinţare a CRCD Tinca (ce oferă servicii de recuperare pentru copii), având în vedere că nu vor mai exista centre pentru copii cu dizabilităţi în Tinca iar beneficiarii adulţi (aşadar tinerii care vor împlini 18 ani) ar urma să primească servicii de recuperare în cadrul centrului rezidenţial în care sunt găzduiţi. Nu este clar cum se va realiza aceasta fără a afecta serviciile de recuperare de care au nevoie şi pe care le primesc în prezent tinerii din cadrul CPCD 5 Tinca. (Extras din Raport)

  • Vizitele din exterior sunt restricţionate
[dropcap]C[/dropcap]onform declaraţiilor personalului, nici un copil nu primeşte vizite la căsuţe. Astfel de vizite nu sunt acceptate de către DGASPC Bihor. Acestea se desfăşoară doar sub supraveghere, la sediul DGASPC în Oradea. Conform celor afirmate de către cei cu care am discutat în instituţie, din cauza unor „probleme” care au apărut în urma unei vizite a unei rude a unui beneficiar (sora acestuia), s-a decis să nu se mai permită vizite la sediul Caselor din Tinca. Nu am primit informaţii cu privire la problemele care au apărut, doar faptul că beneficiarul a fost agitat de această vizită. (Extras din Raport)