Raport monitorizare Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Topliţa, Harghita

31.10.2014

Raport monitorizare Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Topliţa, Harghita

12.12.2014

Informare monitorizare DGASPC Harghita

12.01.2015

Răspuns Șef Centru Toplița

16.01.2015

Raspuns DGASPC Harghita

 


Informaţii generale:

Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever se află în localitatea Topliţa, jud. Harghita. Capacitatea Centrului este de 30 de locuri, toate fiind ocupate a momentul vizitei CRJ. Persoanele minore care locuiesc în Centru au vârste între 1 şi 17 ani, iar 16 persoane au peste 18 ani.

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  • Copiii şi tinerii din Centru şi-au petrecut sau îşi vor petrece toată viaţa într-un mediu instituţionalizat
Tinerii internaţi la Centrul din Topliţa provin fie din familii, ca urmare a abandonului în spitale, fie ca urmare a încetării plasamentului la asistentul maternal. În ultimii ani un singur copil a plecat către un asistent maternal.
La data vizitei 16 dintre beneficiari aveau vârste de peste 18 ani. Cu toate că nu urmează nicio formă de şcolarizare, aceştia sunt menţinuţi în centrul pentru copii cu dizabilităţi datorită faptului că nu există locuri în centrele pentru adulţi. Continuarea plasamentului în Centru după împlinirea vârstei de 18 ani este dispusă prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului a CJ Harghita care dispune „menţinerea plasamentului la Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa până la posibilitatea internării într-o instituţie pentru adulţi cu nevoi speciale”. Internarea într-un centru pentru adulţi apare drept singura soluţie pentru beneficiarii care împlinesc vârsta de 18 ani. (Extrase din Raport)
  • Minorii au diferiţi reprezentanţi legali – familia, Şeful de centru, Directorul DGASPC Harghita. Într-unul din cazuri, reprezentantul legal este desemnat de instanţă în persoana Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita care, însă, şi-a delegat atribuţiile:
Acesta nu menţine o relaţie nemijlocită cu beneficiarul, prin dispoziţia nr.1093/2011a preşedintelui CJ Harghita arătându-se: „Se încredinţează domnul Elekes Zoltan director general al DSGASPC Harghita, ca prin d-na asistent social Paun Daniela din cadrul Centrului de plasament pentru copii cu handicap sever Topliţa să efectueze demersurile şi să îndeplinească actele pregătitoare necesare exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita privind persoana şi drepturile patrimoniale ale copilului …………”. Exercitarea drepturilor părinteşti se realizează ca urmare a unei forme de delegare care nu este acoperită de normele legale. Nu există o nouă sentinţă civilă care să pună în acord exercitarea drepturilor părinteşti cu prevederile legale în vigoare.
  • Procedura privind plângerile
La nivelul Centrului există, începând cu luna mai 2013, proceduri de plângeri/reclamaţii precum şi o procedură de raportare a abuzurilor. Anexele procedurii de raportare a abuzurilor, respectiv „fişa de sesizare a abuzului” şi ghidul cu privire la această procedură se regăseau imprimate la intrarea în Centru. Cu toate acestea, din cele declarate de către personalul instituţiei, nu există nici un caz înregistrat în care să fi fost depusă vreo plângere/reclamaţie/sesizare privind existenţa unui abuz. De asemenea, la intrarea în centru există, pe o masă, o cutie pentru plângeri şi reclamaţii, însă, din cele declarate de angajaţii instituţiei, nu a existat nici un caz de în care să fie introduse/extrase plângeri şi sugestii din cutia respectivă.
  • Medicaţia aplicată copiilor şi tinerilor
Medicul specialist vine de la Miercurea Ciuc la evaluarea anuală împreună cu managerul de caz. Medicaţia prescrisă este distribuită de către asistentele medicale. La nevoie (ex, pentru episoade de agitaţie psihomotorie), unora dintre beneficiari le este prescris Diazepam. Decizia administrării acestei medicaţii este luată de către asistentele medicale. În cazul unuia dintre beneficiari, personalul centrului a afirmat că acesta este foarte agitat şi prin urmare i se administrează zilnic Diazepam ca medicaţie de „liniştire”. O parte dinte beneficiarii centrului au prescrisă medicaţie psihotropă/neuroleptică (ex. Haloperidol).