Raport monitorizare Centrul de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice BĂBENI, Rm. Vâlcea

11.02.2014

Raport monitorizare Centrul de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice BĂBENI, Rm. Vâlcea

 


 

Informaţii generale:

Centrul de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice se află în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea.

Centrul are o capacitate de 80 de locuri destinate persoanelor cu dizabilităţi mintale. Conform celor afirmate de personalul instituţiei în centru sunt găzduiţi tineri cu afecţiuni medii sau uşoare. La data efectuării vizitei se aflau internaţi un număr de 72 de beneficiari care provin din judeţul Vâlcea. Aceştia au vârste între 7 şi 18 de ani. Tinerii peste 18 ani sunt transferaţi către alte centre. Dintre cei 72 de tineri copii/tineri aflaţi în centru 8 erau şcolarizaţi într-un centru din Bistriţa.

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  •  Probleme privind plasamentul tinerilor
Unii beneficiari cu care am discutat au reclamat faptul că au fost transferaţi în centrul de la Băbeni pentru a urma cursurile Şcolii speciale, fără ca aceştia să aibă o dizabilitate mintală ci mai ales datorită problemelor de comportament sau a dificultăţilor la învăţare. Un singur beneficiar al CRRT Băbeni era şcolarizat în sistemul de învăţământ în masă, cu toate că, aşa cum au recunoscut membrii personalului centrului, există mai mulţi beneficiari care ar putea să urmeze cursurile şcolilor de masă însă datorită problemelor sociale şi familiale nu au acces la acest sistem (pentru aceasta ar fi nevoie de măsuri de sprijin inclusiv pentru recuperarea carenţelor pentru a acoperi curicula din şcolile de masă).
Unul dintre beneficiari ne-a declarat că a ajuns în CRTN dintr-un centru de plasament împotriva voinţei sale. A fost în faţa reprezentanţilor DGASPC şi a susţinut că nu doreşte să ajungă într-un pentru tineri cu dizabilităţi mintale, iar la toate audierile a fost singur doar cu directorul centrului care susţine acesta „este cel care exercită calitatea de reprezentant pentru toţi copii aflaţi în centru”. Directorul centrului din care a fost transferat a fost şi cel care a susţinut transferul. Motivul acestui transfer susţine beneficiarul a fost o dispută cu un membru al personalului centrului din care a fost transferat.
Conform celor constatate şi în urma interviurilor luate beneficiarilor nu există suficiente garanţii care să împiedice transferul abuziv al unor tineri într-un centru pentru tineri cu dizabilităţi mintale şi înscrierea acestora în cadrul unor şcoli speciale. În acest sens pot să apară situaţii în care există astfel de transferuri fără suficiente justificări şi fără existenţa unor proceduri care împiedice orice forme de abuz faţă detinerii instituţionalizaţi. (Extrase din Raport)
  • Conflictul de interese privind calitatea de preprezentant legal al minorilor şi neascultarea opiniei copilului
În urma discuţiilor cu beneficiarii, în momentul în care aceştia au fost plasaţi în CRTN Băbeni nu au fost asistaţi de către o persoană imparţială, drepturile acestora fiind apărate de către directorul centrului, acesta fiind cel care „exercită ocrotirea părintească pe perioada plasamentului”. Unul dintre beneficiari a declarat că deşi a apărut în faţa unei comisii a DGASPC Vâlcea şi s-a declarat împotriva transferului său într-un centru pentru tineri cu afecţiuni neuropsihiatrice, părerea sa nu a contat. Nu există o modalitate de revizuire periodică a plasamentului într-un astfel de centru, mai ales că adeseori măsura de plasament este justificată de orientarea şcolară iar, aşa cum afirmau beneficiarii  „o dată ajuns într-o şcoală specială nu mai ai cum să te întorci într-o şcoală normală”. (Extras din Raport)
  • Dreptul de a depune o petiţie, accesul la justiţie
Din declaraţia direcţiunii am aflat că tinerii din centru nu aveau un registru de înregistrare a plângerilor pentru a-şi exprima în scris plângerile şi nu există o procedură clară de gestionare a posibilelor plângeri care să încurajeze exerciţiul acestui drept şi garanţii împotriva victimizării. Nu există acces efectiv pentru tinerii care sunt în centru de a contesta măsura plasamentului şi orientării şcolare speciale în absenţa unui suport legal şi juridic şi în condiţiile în care drepturile legale ale acestora sunt exercitate formal de către şeful centrului şi de către preşedintele Consiliului Judeţean. (Extras din Raport)