Raport monitorizare Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Uverturii, București

08.01.2015

Raport monitorizare Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Uverturii, București

20.01.2015

Informare monitorizare către MMFPSPV, DGASPC sector 6, CRRN Uverturii, București

 


Informaţii generale

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Uverturii se află în municipiul Bucureşti, pe Aleea Drumul Mănăstirea Văratec, nr. 1-11. Monitorii CRJ au vizitat acest centru la data de 08.01.2015.

Centrul are o capacitate de 50 de locuri din care 33 sunt efectiv ocupate. Vârstele celor care locuiesc în centru sunt cuprinse între 21 şi 60 de ani.

Un grup de de 11 persoane au fost transferate în 2014 trecut de la Aşezământul social pentru bătrâni–Aldeni, jud. Buzau la CRRN Uverturii.

Din discuţiile cu medicul psihiatru al centrului a rezultat că la data sosirii în CRRN Uverturii toţi beneficiarii transferaţi de la Centrul Aldeni prezentau subponderabilitate ca urmare a malnutriţiei.

Totodată, din discuţiile cu psihologul CRRN a reieşit că beneficiarii sosiţi de la Centrul Aldeni prezentau semne de traume psihologice, constatate cu ocazia evaluărilor de specialitate care au avut loc ulterior transferului acestora la CRRN Uverturii. (Extras din Raport)

Cele mai importante observaţii din vizita de monitorizare CRJ:

  • Unele persoane nu au fost audiate în instanţă

Din dosarele studiate de monitori s-a constatat că în 4 cazuri, din cuprinsul hotărârilor judecătoreşti nu rezultă că beneficiarii ar fi fost audiaţi, deşi au fost prezenţi la termen. (Extras din Raport)

  • Şeful centrului este sau va deveni reprezentant legal al unor persoane care locuiesc în centru, în ciuda conflictului de interese

Din statistica pusă la dispoziţie de şeful CRRN, 18 beneficiari au tutore, ceilalţi 15 sunt în curs de a obţine tutela ce va fi asigurată chiar de şeful CRRN. La momentul vizitei, unuia din beneficiari îi fusese deja numit tutorele în persoana şefului CRRN, domnul Ovidiu Totor, alţi 5 fuseseră audiaţi si existând deja citaţii pentru teremen fixate la sfîrşitul lunii ianuarie a.c. iar in alte 5 cazuri termenul nu fusese încă fixat de instanţă. (Extras din Raport)

  • Accesul în comunitate este limitat

Din afirmaţiile şefului CRRN, reiese că cei consideraţi „cu tulburări grave”, nu sunt lăsaţi să iasă în comunitate. Unii tineri din cei consideraţi „grav”, au declarat monitorilor că deşi atunci când erau în alte centre de plasament puteau merge singuri la plimbare în comunitate (în Bucureşti), aici sunt „ţinuţi ca la puşcărie”. (Extras din Raport)

De asemenea, pe parcursul discutiilor şeful CRRN a aratat in mai multe randuri că „aceşti oameni nu pot ieşi în comunitate”. (Extras din Raport)

Din declaraţiile mai multor beneficiari „nu au voie să iasă singuri din centru”, fapt confirmat şi de şeful CRRN. Ieşirile din CRRN sunt rare, fie că este vorba ieşiri individuale sau în grup. (Extras din Raport)

  • Nu există un sistem pus la punct pentru înregistrarea plângerilor persoanelor cu dizabilităţi

Există un Registru de Sesizări și Reclamații dar în afara capetelor de tabel care conțineau rubricile ce ar trebui completate în situația unor plângeri, nu exista nicio înregistrare. Caietul părea total nefolosit și din declarațiile personalului, „nefolositor” deoarece „nu prea se confruntă cu astfel de situaţii” deoarece nu au existat plangeri. (Extras din Raport)

Există plângeri verbale făcute monitorilor, de privare de libertate din partea mai multor beneficiari. (Extras din Raport)