Recuperarea prejudiciilor infracţiunilor de corupţie

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a organizat pe 30 mai 2013 dezbaterea publică privind procesul recuperării pagubelor şi produselor infracţiunilor de corupţie şi criminalitate organizată/economico-financiară.

În cadrul evenimentului, a fost analizat actualul mecanism legal şi instituţional de recuperare a produselor infracţiunilor, luând în calcul principalele impedimente întâlnite în practică ce conduc la îngreunarea sau chiar la blocarea procesului. A fost dezbătut şi rolul societăţii civile în reutilizarea în scopuri sociale a activelor confiscate din infracţiuni.

CRJ a lansat un raport privind situaţia recuperării pagubelor de către părţile civile care au suferit o vătămare prin infracţiunile de corupţie.
Dezbaterea a reunit reprezentanţi ai insituţiilor şi autorităţilor publice implicate în procesul recuperării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi reprezentanţi ai societăţii civile.
În cadrul dezbaterii, CRJ a propus un plan de măsuri de cooperare în domeniul recuperării produselor infracţiunilor între instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu şi organizaţiile societăţii civile.

Dezbaterea şi documentele de poziţie au fost realizate în cadrul proiectului “Societatea civilă, partener activ în procesul de elaborare şi evaluare a politicilor publice”, cod SMIS 35512, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.