UPDATE: Ministerul Sănătății răspunde parțial, după 8 luni de la cererea CRJ

UPDATE: 30 octombrie 2023 – Ministerul Sănătății răspunde parțial, după 8 luni de la cererea CRJ

Prin adresa recepționata astazi, 30 octombrie 23, Ministerul Sănatatii a transmis CRJ răspunsul față de solicitările (ce pot fi regasite in postarea inițiala) înainatate în data de 09 februrie 2023 (așadar, după mai bine de 8 luni).
Pe lângă modificările legislative adoptate prin Ordinul 2692/1889/2023, prin intermediul căruia s-a stabilit că:

 • evaluarea psihologică poate fi realizată de un psiholog care deține atestat de libera practică în treapa profesională specialist sau principal și exercită profesia prin una din formele legale;
 • furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu încasează sume pentru documentele medicale necesare evaluarii și reevaluarii medicale și respectiv psihologice în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire eliberate potrivit domeniului de competență, în urma serviciilor acordate.

Nici până în prezent nu există listele cu medici psihiatri/psihiatrie pediatrică sau psihologii care dețin atestat de libera practică în treapta profesională specialist sau principal, care să fie puse la dispoziția instanțelor de judecată, autorităților cu competențe în materie și persoanelor direct interesate.

Adresa către MS poate fi citită aici.

Răspunsul MS poate fi citit aici.

UPDATE: 16 iunie 2023 – CRJ solicită clarificări privind decontarea serviciilor de evaluare psihiatrică și medicală

Urmare a publicării prevederilor noului Contract cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în Monitorul Oficial al României nr. 466 bis din data de 26 mai 2023 și care va fi în vigoare începând cu data de 1 iulie 2023, Centrul de Resurse Juridice a solicitat, printr-o adresă în baza Legii nr. 544/2001, următoarele clarificări:

 • dacă persoanele care au nevoie de cele două rapoarte vor fi nevoite să achite orice fel de sume pentru aceste evaluări
 • care este valoarea sumelor alocate per persoană pentru realizarea acestor evalăuri (plafoane maximale/minimale) și documentul care le stabilește
 • care este modalitatea/metodologia în baza căreia se va realiza decontarea serviciilor medicale și psihologice pentru persoanele din cele două categorii anterior menționate

Adresa către CNAS poate fi citită AICI.

UPDATE: 26 mai 2023, Decontarea serviciilor de evaluare psihiatrică și psihologică

(5) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu încasează sume pentru documentele medicale necesare evaluării şi reevaluării medicale şi psihologice în vederea încadrării în grad de handicap, precum și în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire eliberate potrivit domeniului de competenţă, în urma serviciilor acordate.

– H.G. nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – Contractul-cadru, art.189, alin. 5), p. 170, 26 mai 2023.

Pe data de 26 mai, 2023, în Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, la art. 189, alineatul 5) din Contractul-cadru, este specificat, conform pasajului citat mai sus că furnizorii de servicii medicale, contractați de casele de asigurări de sănătate, nu vor încasa sume pentru realizarea rapoartelor de evaluare pshiatrică și psihologică, necesare pentru reexaminarea hotărârii de punere sub interdicție a cel puțin 90,000 de persoane cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

Reamintim că în câteva zile, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va analiza stadiul executării mai multor hotărâri de condamnare a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Șase hotărâri prin care judecătorii Curții Europene au găsit statul român vinovat de încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale sunt pe ordinea de zi a ședinței din iunie.
La finalul lunii mai, colega noastră, Georgiana Pascu și doamna Moldovan Elisabeta, copreședinta CevaDeSpus, au participat la un briefing cu diplomați din peste 25 de țări unde informațiile din vizitele de monitorizare și răspunsurile ministerelor, mărturiile persoanelor cu dizabilități instituționalizate sau internate în spitalele de psihiatrie, problemele ridicate de medici, psihologi și avocați, comunicatele DIICOT și articolele jurnaliștilor au ajuns pe masa Comitetului.

Care sunt prevederile legale actuale?

Evaluarea psihologică se realizează de către un psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, și este înscris în Registrul experților psihologi din cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Ordin 3.423/2.128, M.O, noiembrie 2022., art. 2, Anexa 2

Metodologia de evaluare medicală şi psihologică va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu consultarea Colegiului Psihologilor din România.

Legea 140/2022, Dispoziții tranzitorii și finale, art. 23

Clarificări și modificări

În ultima lună, în baza Legii 544/2001, CRJ a transmis patru adrese către Ministerul Sănătății, Colegiul Psihologilor din România, Casa Națională de Asigurări și Colegiul Asistenților Sociali, solicitând următoarele informații:

 • cum vor fi acoperite cheltuielile de evaluare (temei legal, modalitate de decontare a serviciilor) și dacă există un program de sănătate prin care să se aloce bani din bugetul național pentru acest demers;
 • o listă cu specialiști cărora persoanele cu dizabilități aflate în procedura de reexaminare să se poată adresa;
 • cum sunt specialiștii formați (medicii, psihologii, asistenții sociali) pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Reexaminarea hotărârilor judecătorești de punere sub interdicție a început, teoretic, în luna august a anului trecut, odată cu intrarea in vigoare a Legii 140/2022. Mai devreme sau mai târziu, persoanele cu dizabilități vor fi chemate în instanță în vederea instituirii, modificării sau ridicării măsurii de ocrotire. Evaluarea medicală și psihologică este unul dintre primii pași în proces.

Articolul 2, Anexa 2 din Metodologia de evaluarea nu face decât să pună bariere inutile persoanelor cu dizabilități, părinților și ocrotitorilor acestora și să împiedice mulți psihologi clinicieni să înlesnească procesul reexaminării.

Ce spun statisticile?

Fotografie cu un grafic care ilustrează că în România sunt 50000 de hotărâri de reexaminat și doar 400 de psihologi înscriși. Lângă se află următorul text:
Registrul experților psihologi:
sunt de 125 ori mai multe hotărâri decât psihologi înscriși;
sunt județe în care nu este nici măcar un psiholog înscris;
nu există detalii referitoare la formare pe care acești psihologi o au cu privire la sprijinul în luarea deciziilor.

Persoanele cu dizabilități, părinții și ocrotitorii acestora și-au exprimat îngrijorarea reală față de costurile acestor evaluări în sistemul privat, în contextul în care nu au acces la psihologi clinicieni în sistemul public care să fie și înscriși în Registrul experților psihologi. Procurorii, responsabili de dispunerea realizării evaluărilor, întâmpină deja dificultăți în absența unor specialiști către care să direcționeze persoanele aflate în proces de reexaminare.

Articolul 2 reprezintă o barieră în privința accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

Ce îngrijorări au persoanele cu dizabilități? Ele sunt legate de costuri (pictogramă cu o grămadă de monede(, absența specialiștilor (pictogramă cu un birou gol), îngreunarea procesului (pictogramă cu o mână care spune stop).

Ce solicităm?

❗ Solicităm Ministerului Sănățății și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale SĂ MODIFICE articolul 2, așa încât a fi înscris în Registrul psihologilor experți să nu mai reprezinte o condiție pentru specialiștii care realizează evaluarea psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

Răspunsuri adrese

 1. Răspuns Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
 2. Răspuns Colegiul Psihologilor din România
 3. Răspuns Casa Națională de Asigurări