Rele tratamente, supraaglomerare și condiții insalubre – Raportul CPT pentru România

Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) a vizitat inopinat, în septembrie 2022, mai multe centre și spitale de psihiatrie din România:

  • Delegația a vizitat spitalele de psihiatrie din Bălăceanca, Botoșani, Obregia (București) și Socola (Iași).
  • Delegația a vizitat pentru prima dată Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Costâna și Sasca Mică, Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Dizabilități de la Păstrăveni și Centrul de Îngrijire și Asistență de la Mircești.

Astăzi, 5 octombrie 2023, CPT publică raportul realizat în urma vizitelor, raport care oglindește starea de fapt a sistemului de psihiatrie din România, în absența unor politici și măsuri clare, care să răspundă direct nevoilor persoanelor cu dizabilități private de libertate în centre rezidențiale, unități medico-sociale, spitale sau secții de psihiatrie.

Extrase din raport pentru situația din spitale:

Cea mai dramatică situație a fost întâlnită la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, unde 104 pacienți au fost nevoiți să împartă patul cu un alt pacient. Pacienții erau înghesuiți în dormitoare, aproape toată suprafața fiind ocupată de paturile lor; de exemplu, în secția de internare, o cameră de 24m2 găzduia 18 pacienți în nouă paturi. Pentru CPT, condițiile de cazare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale constatate în acest spital pot fi considerate drept tratament inuman și degradant.

Au fost primite acuzații de rele tratamente în patru spitale, în special în secția de bărbați din cadrul Clinicii de Psihiatrie Botoșani și la Spitalul Pădureni-Grajduri: pumni, palme, îmbrânceli și strigăte din partea personalului auxiliar pentru nereguli sau accidente minore sau ca parte a unei intervenții de imobilizare ori ca pedeapsă în încercarea de a controla pacienții într-un mediu adesea periculos, perturbat și cu personal insuficient.

CPT reiterează faptul că posibilitatea de a fi afară, de preferință într-o zonă verde, plăcută, are un impact benefic asupra bunăstării și recuperării pacienților și ar trebui să fie un drept pentru fiecare pacient. Obiectivul ar trebui să fie ca toți pacienții să beneficieze de acces neîngrădit la aer liber în timpul zilei, cu excepția cazului în care activitățile de tratament necesită prezența lor în secție. În niciunul dintre spitalele vizitate nu s-a întâmplat acest lucru.

Tratamentul în secțiile de bolnavi cronici din spitalele vizitate s-a bazat în principal pe farmacoterapie. Ar trebui luate măsuri pentru a extinde gama de activități de terapie psihosocială și ocupațională oferite pacienților. În plus, pacienții ar trebui să fie implicați și consultați în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor lor individuale de tratament.

În toate cele patru spitale vizitate, exista un număr mare de posturi vacante, de exemplu, la 20% la Botoșani. De asemenea, trebuie recrutat personal suplimentar pentru a oferi terapie psihosocială și ocupațională. În plus, personalul auxiliar care lucrează cu pacienți trebuie să fie selectat cu atenție și să beneficieze de o formare adecvată, în special în domeniul prevenirea și gestionarea comportamentului agresiv la pacienții cu probleme de sănătate mintală.

Extrase din raport pentru situația din centrele rezidențiale:

CPT a observat că majoritatea personalului din cadrul unităților (cu excepția notabilă a Centrului Păstrăveni) nu primise nicio formare specializată și, prin urmare, nu avea cunoștințele și competențele necesare pentru a îngriji persoanele cu dizabilități intelectuale moderate și severe, în special în ceea ce privește limbajul semnelor și alte forme de sprijin pentru comunicare, sprijinul în luarea deciziilor și prevenirea și gestionarea comportamentelor dificile.

Doar câțiva dintre rezidenți puteau părăsi centrele pe cont propriu, fără a fi însoțiți de un membru al personalului sau de o persoană autorizată (cum ar fi un membru al familiei sau un tutore).

În plus, niciunul dintre rezidenții din cele patru centre vizitate nu a fost liber să părăsească definitiv instituția de bunăvoie.

În opinia CPT, acești rezidenți ar trebui să fie considerați ca fiind de facto privați de libertate.

CPT ar dori să fie informat cu privire la planul de acțiune pe termen lung al autorităților române de reformare a sistemului de sănătate mintală, inclusiv termenele și finanțarea pentru diferitele elemente (inclusiv evoluția sistemului, infrastructura, tratamentul și legea).

Raportul este disponibil în format integral, în limba engleză, la link-ul de mai jos: