România raportează la ONU „măreţele realizări” privitoare la drepturile omului

România raportează la ONU „măreţele realizări” privitoare la drepturile omului

Bucureşti, 25.06.2013

În cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului al ONU, România a raportat privitor la situaţii de încălcări ale drepturilor omului de o manieră ce transmite lipsa oricărei preocupări a statului român pentru ideea de protecţie efectivă a drepturilor omului cuplată cu o inadmisibilă lipsă de înţelegere a subiectului.

Delegaţia României la Geneva, în cadrul mecanismului Evaluării Periodice Universale a României[1] a răspuns unor critici aduse de Centrul de Resurse Juridice.[2] Criticile priveau evacuările forţate ale celor mai vunerabile comunităţi de romi şi relocarea acestora de către municipalităţi din România în zone periculoase din punct de vedere al sănătăţii şi mediului. Criticile mai priveau şi faptul că fostul Ministru de Externe Baconschi a primit doar o recomandare de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru o declaraţie de presă din 2010 în care a asociat romii cu criminalitatea din raţiuni fiziologice, naturale.[3]  La aceste critici, statul român, vrând să arate că România a răspuns adecvat acestor încălcări ale drepturilor omului, a explicat cum municipalităţile care au evacuat romii în zone improprii locuirii au primit amenzi contravenţionale (pe care ulterior le-au contestat în instanţă şi de multe ori au câştigat) şi cum Agenţia Naţională pentru Romi monitorizează situaţiile şi se implică în mereu viitoare proiecte de incluziune. Referitor ideea de a-i da unui Ministru de Externe pentru declaraţii demne de epoca nazistă doar o recomandare, statul român a explicat cum, CNCD, neidentificând intenţia, element considerat necesar pentru a sancţiona, recomandarea de a se abţine de la astfel de declaraţii pe viitor a fost suficientă.

Că politicienii români români în general, şi cei care populează administraţiile locale în mod particular, consideră că e în regula să mute romii oricând şi oriunde după bunul plac şi apoi să mai şi conteste nesemnificativele amenzi administrative pe care le primesc uneori de la CNCD, stiam. Că instanţele româneşti de prea multe ori dau dreptate acestor autorităţi, iarăşi ştiam. Că Agenţia Naţională pentru Romi e inutilă în apărarea romilor de abuzuri era evident de mult. Că politicienii români joacă cu iresponsabilitate cartea rasismului în faţa românilor, în majoritatea lor vulnerabili la propagandă rasistă, din nou ştiam. Acum am aflat că diplomaţiei române i se pare, la fel ca în vremea comunismului (cu diferenţa că atunci lucrurile intrau într-o oarecare logică a ordinii mondiale de la acel moment) că acestă măsură a (a)normalităţi româneşti merge a fi expusă cu nonşalanţă şi pretinzând a fi acţionat adecvat şi în exterior. Sigur, diplomaţia nu face decât să transmită poziţia statului român.

Mai mult, faptul că delegaţia României declară în faţa Cosiliului Drepturilor Omului al ONU că, pentru a sancţiona discriminarea e nevoie de intenţie, arată că statului român prin CNCD, ii lipseşte nu doar o minimă înţelegere a ceea ce înseamnă discriminarea, dar şi o minimă cultură istorică care să-i spună că nici Hitler nu era conştient că discriminează, ba i se părea că e chiar normal ce face. Nu rămâne decât o intrebare: delegaţia României a dat un astfel de răspuns, ce nu are nimic de-a face cu gravitatea faptelor de discriminare semnalate, din ignoranţă, sau din rea credinţă? Prima ar fi fără intenţie.

 

Persoane de contact:Delia Niţă, Manager Program Antidiscriminare, Centrul de Resurse Juridice, 0729120383

Oana Mihalache, Coordonator Departament Drepturile Omului, Romani CRISS, 0755056622

Notă:Mai multe informaţii şi documentaţie cu privire la participarea şi reacţiile Romani CRISS şi CRJ la Consiliul  Drepturilor Omului al ONU se găsesc la: https://www.crj.ro/*articleID_1188-articles[1]Opening Remarks, HE. Ms. Maria Ciobanu, Permanent Representative of Romania to the United Nations, 24th Meeting, Item 6, Universal Periodic Review, Consideration of the outcome of Romania, disponibil la:https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/23rdSession/OralStatements/Romania_RO_24.pdf(oricine se poate inregistra pe website-ul HRC Extranet la: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx) şi Webcast recording, Romania, UPR Report Consideration – 24th meeting, 23rd Regular Session of Human Rights Council, 6th Jun, 2013, Reports on the UPR of Romania A/HRC/23/5, A/HRC/23/5/Add 1 disponibil la:http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/romania-upr-report-condsideration-24th-meeting-23rd-regular-session-of-human-rights-council/2437472944001 Toate link-urile au fost accesate la 25.06.2013.

[2]Centrul de Resurse Juridice, Informare de presă. Participarea Centrului de Resurse Juridice(CRJ) la Evaluarea Periodică Universală (Universal Periodic Review – UPR) a României la ONU, 01.02.2013, disponibil la:https://www.crj.ro/Noutati/Participarea-Centrului-de-Resurse-Juridice-CRJ-la-Evaluarea-Periodica-Universala-Universal-Periodic-Review-UPR-a-Romaniei-la-ONU/

[3]Comunicat de presă, Discurs diplomatic cu conţinut rasist. Organizaţiile antidiscriminare cer demisia Ministrului Baconschi, 16.02.2010, disponibil la: https://www.crj.ro/Discurs-diplomatic-cu-continut-rasist-Organizatiile-antidiscriminare-cer-demisia-Ministrului-Baconschi/