Schimb de bune practici între cei 18 colaboratori şi coordonatori ai Centrelor Locale Antidiscriminare şi personalul serviciilor de mediere din Roma, Italia

7.03.2011

În perioada 21.02.2011-26.02.2011, a avut loc prima vizită de studiu la Roma, Italia, care a avut ca scop schimbul de experienţă în domeniul nediscriminării, între România şi Italia. La acest schimb de bune practici au participat colaboratorii Centrelor Locale Antidiscriminare şi anume: Armian Florin, consilier superior la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Alba Iulia; Mândroc Mirela, consilier superior la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba Iulia;Bădescu Victoria, director adjunct la Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Argeş; Roşca Felicia, consilier juridic la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud; Georgiu Adriana Iulia, coordonator la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa; Canţăr Costin Radu, consilier la Consiliul Judeţean Dolj; Tudorache Isabela, consilier superior la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj; Mureşan Petru, consilier superior la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş; Tatu Daniela, consilier superior la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale SibiuşiGergely Dezideriu, membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Click aici pentru pagina proiectului

 


Comunitatea Sant Egidio

Comunitatea Sant Egidio (CSE) a fost fondată  în anul  1968 la Roma la iniţiativa lui Andrea Riccardi, fiind o asociaţie umanitară, fundamentată pe elemente de ordin creştin. Astăzi, având peste 50000 de membri voluntari, desfăşoară programe şi acţiuni în peste 70 de ţări, oferind servicii pentru: persoane cu dizabilităţi fizice şi intelectuale, imigranţi şi persoane fără adăpost, persoane infectate HIV/SIDA, persoane dependente de droguri/alcool.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesaţi pagina de internet :    http://www.santegidio.it

 

 


UNAR – Oficiul Naţional pentru Combaterea Discriminării Rasiale
Oficiul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost înfiinţat în baza decretului legislativ nr. 215 din 9 iulie 2003 – transpunere a directivei Uniunii Europene nr. 43/2003.Această instituţie naţională în domeniul nondiscriminării funcţionează în subordinea Ministerului Egalităţii de Şanse şi este corespondentul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România, UNAR nedesfăşurând activităţi de natură administrativ jurisdicţională. UNAR a constituit şi promovat o reţea naţională de centre, puncte de monitorizare şi reţele locale împotriva discriminării, prin activitatea sa dorind să asigure independent de proceduri şi în condiţii de imparţialitate, atât eficacitatea principiului egalităţii de tratament între persoane cât şi eliminarea discriminării bazată pe rasă şi origine etnică.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesaţi pagina de internet:  http://www.unar.it

 

 


Centrul “Maree” pentru combaterea violenţei asupra femeilor.

Acest centru a fost înfiinţat în 1999 şi face parte dintr-o reţea provincială de centre care luptă împotriva violenţei faţă de femei.

Centro Maree (per donne in difficolta) este un centru administrat de Asociaţia Differenza Donna, cu fonduri primite din partea Provinciei Roma, centrul ocupându-se de femeile aflate în situaţii de dificultate datorită unor forme de violenţă sau de discriminare legate de gen sau alte criterii.

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina de internet :   http://www.centromaree.it

 


Consorţiul PARSEC

Consorţiul Parsec a fost înfiinţat în anul 2002 şi reprezintă un consorţiu de organizaţii nonguvernamentale şi cooperative sociale care vizează crearea unor reţele de informaţii, Parsec sprijinind politicile de muncă, promovează dezvoltarea întreprinderilor sociale care oferă instrumente practice pentru diseminarea principiilor de cetăţenie, democraţie şi dreptate socială.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi pagina de internet: http://www.parsec-consortium.it

 

 


Asociaţia “Mario Mieli”

Asociaţia “Mario Mieli” – Circolo di cultura omosessuale este o organizaţie înfiinţată în 1983, fiind cea mai veche organizaţie de acest fel din Italia şi se bazează pe voluntariat pentru spijinirea minorităţilor sexuale.

Această organizaţie are ca principal obiectiv promovarea şi apărarea drepturilor minorităţilor sexuale, prin servicii de consiliere psihologică, servicii de asistenţă legală etc.. Organizează anual Parada Gay, singura implicare din partea primăriei în ceea ce priveşte această paradă fiind asigurarea prezenţei poliţiştilor pe durata desfăşurării ei. În fiecare vineri se desfăşoară petreceri cu scopul colectarii de fonduri (petrecerea Muccassassina – vaca asasină). Prima Paradă Gay a avut loc în 1994, de atunci în fiecare an se înaintează statului un document prin care persoanele – minoritatile sexuale – işi cer drepturile, dar nu au primit niciun răspuns în acest sens. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi pagina de internet:

ACLI-Asociaţia creştină a lucrătorilor italieni

Asociaţia Italiană pentru Persoanele Gay şi Lesbiene – Arci Gay,  Federaţia Italiană pentru Depăşirea Dizabilităţii (FISH) şi Asociaţia Catolică a Lucrătorilor Italieni au colaborat în ultimii 2 ani cu Oficiul Naţional pentru Combaterea Discriminării Rasiale, formând Grupul Naţional de Lucru (GNL).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi pagina de internet: http://www.acli.it .Call Center-ul Gay Help Line

Gay Help Line este un centru anti-homofobic, promovat de Arcigay din Roma (Asociaţia LGBT), ce funcţionează cu contribuţii financiare din partea Municipalităţii din Roma şi a Provinciei Roma, care a fost fondată pe 18 martie 2006.

Asistenţa „Liniei de Ajutor a Persoanelor Gay” (Gay Help Line) este împărţita în 2 direcţii:

  • o asistenţă telefonică cu număr gratuit la: (800 713 713) sau internet (www.gayhelpline.it) cu ajutorul a  120 de operatori;
  • toate datele colectate sunt înregistrate într-un sistem informatic specific.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann