Scrisoare adresată Ministrului interimar, Domnul Cătălin Predoiu

UPDATE: Urmare solicitării din data de 21 februarie 2020 a Centrului de Resurse Juridice, Ministerul Justiției comunică anularea dezbaterii publice anunțate, urmând ca organizarea dezbaterii să fie reprogramată, în condițiile legii, după învestirea unui nou Guvern. Detalii aici.

________________________

Către Ministrul interimar, Domnul Cătălin Predoiu
Nr.18/21.02.2020

Domnule Ministru,

Centrul de Resurse Juridice v-a adresat, în data de 5 februarie 2020, anterior momentului votării moțiunii de cenzură, o solicitare de organizare a unei dezbateri publice, în baza art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, cu privire la Proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, proiect afișat pe site-ul instituției în data de 4 februarie 2020. Ca urmare a acestei solicitări și, probabil, și a altor solicitări similare, Ministerul Justiției a decis organizarea unei dezbateri publice în data de 24 februarie 2020, la sediul acesteia.

Întrucât proiectul de lege a provocat, la data publicării acestuia, exprimarea de puncte de vedere diverse, atât din interiorul magistraturii precum și din afara acesteia, Centrul de Resurse Juridice a considerat utilă și necesară dezbaterea acestui proiect împreună cu toți cei interesați.

Cu toate acestea, circumstanțele în care se află Guvernul României nu permit organizarea unei dezbateri publice cu privire la un proiect de lege din următoarele considerente:

  1. Fiind un Guvern interimar, acesta nu poate îndeplini decât actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern, conform art.110, alin.4 din Constituție.
  2. De asemenea, conform art.37 alin.3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în cazul încetării mandatului în condițiile prevăzute de Constituție (în cazul de față demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură), acesta poate să emită numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, respectiv nu poate emite ordonanțe, ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de legi.
  3. Adoptarea unui act normativ este un proces care cuprinde mai multe etape, idisolubil legate unele de altele, care implica inițierea actului normativ (în cazul de față de către Ministerul Justiției), culegerea de propuneri venite ca urmare a aducerii actului normativ la cunoștința celor interesați, organizarea unei dezbateri publice (dacă se solicită acest lucru), prelucrarea și consemnarea tuturor punctelor de vedere exprimate, definitivarea proiectului din perspectiva autorițătii inițiatoare urmată de trimiterea acestuia către autoritățile avizatoare (art.7 și art.8 din Legea 52/2003).
  4. Procesul de adoptare a unei legi, cu toate fazele descrise mai sus, trebuie nu numai inițiat dar și finalizat de către un ministru plin și nu interimar. Un ministru plin, fie dvs. fie un altul, trebuie să decidă dacă menține proiectul de lege, care anume din observațiile făcute de cei interesați pot fi însușite de către acesta, procese urmate de trimiterea spre avizare către celelalte autorități.
  5. Drept urmare, împrejurarea că dvs. ați inițiat, în calitate de ministru plin, proiectul de lege supus dezbaterii, nu legitimează și nici nu acoperă din punct de vedere constituțional și legal continuarea de către dvs., în calitate de ministru interimar, continuarea procedurilor legale cu privire la proiectul de lege menționat.

Dacă nu ar fi așa, ar însemna ca un ministru interimar să decidă asupra unui proiect de act normativ în locul unui ministru plin, lucru aflat în afara prevederilor constituționale și ale Codului administrativ.

Pentru toate cele expuse mai sus, vă solicităm să întrerupeți procesul de consultare publică până la momentul în care va exista un ministru cu drepturi depline la Ministerul Justiției.

Reiterăm, în continuare, cele precizate și în solicitarea din data de 5 februarie 2020, cu privire la respectarea de către Misniterul Justiției a precederilor art.7 alin. 2 și 8 din Legea nr.52/2003 privind transparența în administrația publică, respectiv:

  • Precizarea termenului-limită până la care persoanele interesate pot trimite puncte de vedere (acest lucru nu s-a întâmplat)[1];
  • Transmiterea proiectului de lege spre analiză și avizare către autoritățile publice se face numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulate (acest lucru nu s-a întâmplat, Ministerul Justiției transmițând proiectul de lege pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii)[2].

Vă solicităm, drept urmare, ca, în situația în care veți fi învestit ca ministru al justiției, să depuneți toate diligențele necesare respectării întocmai a prevederilor Legii nr.52/2003.

Georgiana Iorgulescu
Director Executiv
Centrul de Resurse Juridice

________________________________________

[1] http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-desfiintarea-sectiei-pentru-investigarea-infractiunilor-din-justitie-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-justitiei/
[2] https://www.agerpres.ro/justitie-si-interne/2020/02/05/predoiu-despre-proiectul-de-desfiintare-a-siij-ceva-imperfect-e-mai-mult-decat-nimic-sa-il-facem-mai-bun–443367