Scrisoare către Consiliul de Monitorizare, cu privire la CIA Olteni, Teleorman.

Stimate Domnule Preşedinte, Emanuel – Gabriel Botnariu,

Ne adresăm dumneavoastră, urmare a raportului de monitorizare aferent vizitei în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din comuna Olteni, judeţul Teleorman, publicat azi, 29 iunie a.c. pe pagina Consiliului de Monitorizare.

Apreciem interesul dumneavoastră pentru a vă deplasa personal la centrul din Olteni şi a sta de vorbă cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman şi cu directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Teleorman, situație care se repetă. În condiţiile în care Consiliul de Monitorizare are atribuţii legale clare şi zece inspectori de monitorizare angajaţi, ce a făcut necesară deplasarea dumneavoastră însoțit de o echipă de filmare pentru a constata abuzurile asupra rezidenţilor? Instrumentele de monitorizare nu sunt nici probă profesională pentru președintele Consiliului de Monitorizare, nici exercițiu de PR.

Având în vedere că nu ați modificat procedurile de monitorizare neadecvate ale Consiliului de Monitorizare, am fost interesați să aflăm calitatea observațiilor și intervenția instituţiei pe care o conduceţi, în urma vizitelor de monitorizare. Astfel, am observat că informaţiile s-au limitat în mod special la descrierea condiţiilor de viaţă insalubre şi deloc la verificarea legalităţii prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în instituţia respectivă, prezenţei tinerilor împreună cu vârstnicii, a condiţiilor punerii sub interdicţie şi a exercitării tutelei, accesarea serviciilor sociale şi de sănătate mintală din comunitate.

Chiar și așa, dumneavoastră personal aţi constatat cel puţin trei fapte grave şi care intră sub incidenţa legii penale:

 1. există legătură de cauzalitate între leziunile produse în accidentul dl. V.N petrecut anterior vizitei de monitorizare și decesul beneficiarului din CIA Olteni, fiind un factor favorizant în producerea decesului din 10.06.2021,
 2. o angajată are un comportament inadecvat faţă de beneficiari, comportament care ar fi contribuit la decesul dlui V.N. şi,
 3. restricţionarea libertăţii de mişcare prin aplicarea arbitrară şi continuă a măsurilor de contenţionare fizică, în lipsa prezenţei medicului psihiatru şi a respectării condiţiilor care ar fi permis aplicarea acestei măsuri (şi aici interpretarea dumneavoastră este eronată: Legea sănătăţii mintale permite aplicarea acestor măsuri doar în spitalele de psihiatrie şi în prezenţa cadrelor medicale şi numai atunci când acestea au constatat că starea de sănătate şi de periculozitate impun aplicarea acestor măsuri).
Extras din Raportul de monitorizare publicat pe site-ul Consiliului de Monitorizare, pag. 7, 10.

Cu toate acestea, am observat că în fața faptelor dumneavoastră nu ați întreprins imediat demersurile legale ci ați preferat stilul de mediere cu autoritățile responsabile – pe care l-ați promovat din start și care e o formă de protecție a decidenților, unii ocupanți pe criterii politice a funcțiilor și evident, spectacolul media.

Recomandările din finalul raportului de evaluare au caracter general și nu sunt urmate de precizări ale acțiunilor în concret pe care sunteți obligat să le întreprindeți conform Legii nr. 8/2016 – sesizarea organelor judiciare competente asupra faptelor de natură penală descoperite și sesizarea celorlalte instituții abilitate să dispună sancțiuni contravenționale față de neregulile descoperite pe parcursul vizitei – CJ Teleorman, AJPIS, DGASPC Teleorman. Totodată, deși apreciem necesitatea închiderii urgente a Centrului din Olteni, considerăm că acest lucru ar aduce mult mai multe prejudicii în lipsa unei strategii de dezinstituționalizare viabile, care să vină în sprijinul respectării art. 19 din Convenție și care să asigure o integrare efectivă a persoanelor cu dizabilități în comunitate. Ori, a face recomandări sumare nu înseamnă îndeplinirea efectivă a atribuțiilor inspectorilor de monitorizare și a experţilor independenţi, cu atât mai mult în urma vizitei urgente pe care chiar dumneavoastră, în calitate de președinte, aţi efectuat-o în centru.

Extras din Raportul de monitorizare publicat pe site-ul Consiliului de Monitorizare, pag. 11.

Vă aducem la cunoștință importanța deosebită a valorilor lezate și constatate de dumneavoastră și colegii dumneavoastră, reprezentanți ai Consiliului de Monitorizare, anume viața, integritatea fizică și psihică a persoanei și demnitatea sa. Pentru constatarea acestor cazuri deosebit de grave, legiuitorul a ales să ofere protecție suplimentară, prin incriminarea ca infracțiuni distincte a lipsei de sesizare de îndată a organelor competente, în special în timpul desfășurării activității și chiar dacă nesesizarea este efectuată din culpă dintre care amintim:

 • Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă (267, alin 1 Cod Penal)
 • Când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda (267, alin 2 Cod Penal)
 • Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă (266 Cod Penal)

Deoarece recomandările Consiliului de Monitorizare nu au nicio legătură cu atribuţiile legale şi cu starea de fapt observată, vă solicităm următoarele:

 1. Sesizarea de îndată a organelor de cercetare penală conform legii şi publicarea acesteia. Atragem atenția că se impune nu doar analizarea consecințelor infracțiunii, ci a întregii responsabilități ce survine managerilor de caz și șefului de centru, ca urmare a nerespectării atribuțiilor legale privind protecția persoanelor cu dizabilități din CIA Olteni.
 2. Reprezentarea în instanţă a beneficiarilor plasaţi în condiţii inumane şi degradante în CIA Olteni şi a celor aflaţi cu măsura de ocrotire a punerii sub interdicţie.
 3. Publicarea de îndată a modului în care persoanele cu dizabilităţi aflate în prezent în CIA Olteni sunt protejate împotriva abuzurilor.
 4. Publicarea planului de închidere a CIA Olteni, a termenelor stabilite şi a responsabililor cu respectarea acestora.
 5. Publicarea informațiilor referitoare la experiența și expertiza inspectorilor de monitorizare și a experților independenți care au organizat vizita în CIA Olteni.
 6. Publicarea răspunsurilor primite din partea ANDPDCA, ANPIS, Consiliul Judeţean Teleorman şi a DGASPC Teleorman.
 7. Anonimizarea datelor personale de pe Fişa/Poza nr. 23 în conformitate cu legislația GDPR.

Expertiza pe care o deținem nu ne lasă să nu precizăm că înţelegerea echipei Consiliului de Monitorizare asupra articolelor Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) este una eronată, fapt ce ne face să vă adresăm din nou întrebarea: care este pregătirea celor doi experţi independenţi şi a inspectorului de monitorizare? Reiterăm cerinţa de a nu mai confunda titulatura de “expert independent” (angajat al Consiliului de Monitorizare) cu aceea de “reprezentant al societăţii civile”, deoarece sunt două chestiuni total diferite şi tratate distinct de Legea nr. 8 din 2016. Extragem un exemplu de interpretare eronată a dispozițiilor Convenției ONU:

 • la subcapitolul recunoaşterea egală în faţa legii (art. 12 CDPD) şi accesul la justiţie (art. 13 CDPD) ar fi trebuit să regăsim date despre persoanele puse sub interdicţie şi maniera în care acestea şi cele care sunt independent juridic au acces la instanţe, mecanismele de petiţionare, etc. Echipa CM ne-a prezentat informaţii despre un domn care îşi doreşte să muncească, dar fără vreo legătură cu imposibilitatea încheierii unui contract de muncă;

Vă adresăm solicitarea, dle președinte, de a asigura managementul unei instituții indispensabile în România pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități instituționalizate, prin proceduri profesioniste, transparente și conforme cu prevederile legal și prezența personalului angajat în vizite de monitorizate și ca reprezentanți în justiție ai persoanelor cu dizabilități.

În situația în care veți continua cu vizitele personale, atunci vă solicităm eliberarea din funcție a tuturor angajaților CM, demisia dvs. din funcția de președinte, angajarea în cea de inspector și precizarea modului în care un singur om poate să asigure funcționarea Consiliului de Monitorizare.

Dacă realizați situația în care v-ați pus și care corespunde 100% previziunilor noastre de la numirea în funcție, vă invităm să vă faceți un plan de management eficient care să includă și apărarea de îndată a drepturilor rezidenţilor abuzaţi, comunicarea cu societatea civilă în mod eficient și profesionist.


_________

Cu deosebită consideraţie,

Georgiana Pascu, Manager de Program, Centrul de Resurse Juridice, gpascu@crj.ro, 0729881159

Mihaela Munteanu, Director Advocacy, FONSS, comunicare@fonss.ro, 0740513864

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Asociația Tonal

Asociația Ceva de Spus

Asociația ProAct Suport

Fundația de Abilitare Speranța, serviciul de locuire UnLoc