Se prelungeşte perioada de selecţie a unităţilor de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov, pentru participarea la proiectul: „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”

Centrul de Resurse Juridice(CRJ) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), derulează în perioada noiembrie 2010-octombrie 2012, proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” –proiect care vizează îmbunătăţirea mecanismelor de acţiune şi a competenţelor actorilor din învăţământul preuniversitar în scopul creştererii calităţii climatului educaţional prin transfer de practici inovative în Regiunea Bucureşti-Ilfov.

Procesul de selecţie vizează constituirea unei reţele pilot formată din 12 unităţi de învăţământ din Regiunea Bucureşti – Ilfov, în care vor fi aplicate metode inovative de intervenţie pentru situaţii de conflicte şi violenţă şcolară, se vor realiza evenimente şi materiale informative (conferinţe, ateliere de lucru, ghiduri), vor fi implementate activităţi specifice de training şi schimburi de experienţă. Toate acestea vor oferi oportunităţi sporite pentru îmbunătăţirea strategiilor de acţiune în acest domeniu la nivel local, precum şi elemente suplimentare de analiză şi fundamentare a unor politici sau regulamente ale autorităţilor din domeniul educaţional.

Anunt prelungire selectie retea pilot

Formular inscriere

Formular angajament