Selecție de oferta în vederea achiziționării de Servicii de organizare a Cursului de Formare de formatori (TOT) – reluare procedură

ilustrație cu magistrați și persoane în sala de judecată. Textul care o însoțește este Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Fundatia “Centrul de Resurse Juridice” va invita sa participati la selectia de oferte in vederea achizitionarii de Servicii de organizare de evenimente constand in organizarea Cursului de Formare de formatori (TOT) si a unei sesiuni de formare si follow-up pentru echipele de monitorizare in cadrul proiectului “AdaptJust- Justitie accesibila pentru personae cu dizabilitati”,

COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 434,17 lei fara TVA pentru Evenimentul 1 si 76.072,81 lei fără TVA  pentru Evenimentul 2;
  • Modalitatea de achizitie: procedura proprie;
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, respectiv valoarea totala cea mai scăzută a serviciilor, in conditiile respectarii integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 03.2022, ora 12:00.
  • Modalitatea si locul de transmitere a ofertelor: oferta si toate documentele solicitate, insotite de scrisoarea de inaintare (Formular nr. 1 din fisierul “Modele de formulare”) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant imputernicit, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro si office@crj.ro , pana la data limita de transmitere a ofertelor.

 Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare eveniment in parte.


ANEXE:
Invitatie de participare Servicii de organizare evenimente
Modele de formulare
Caiet de sarcini servicii de organizare de evenimente