Selecție experți pe termen scurt

Centrul de Resurse Juridice anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea a doi experti pe termen scurt în cadrul proiectului ‘’Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţatdin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259

Anunt selectie experti pe termen scurt