Selecție materiale jurnalistice

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) lansează un apel pentru realizare de materiale care combat sau informează despre discursul instigator la ură sau care promovează antidiscriminarea, în general sau specific, față de un grup vulnerabil la discriminare sau altul.

Apelul se adresează jurnaliștilor, bloggeri, vloggeri și/ sau social media influencer-ilor. În funcție de specificul activității celor care aplică, materialul poate fi unul scris sau vizual, sub formă audio sau video sau altă formă.

Condiții înscriere:

  • Depunerea unei scurte prezentări a/ concept al materialului care se dorește a fi realizat
  • Materiale proprii publicate și care sunt relevante pentru domeniul antidiscriminării sau combaterii discursului de ură sau linkuri către acestea

Documentele vor fi trimise la adresa de office@crj.ro.

Perioada de aplicare:

19 august – 19 septembrie 2022

Vor fi selectate 5 (cinci) concepte/materiale dintre cele propuse, iar aplicanții selectați vor fi anunțați până la data de 25 septembrie.

Perioada de realizare materiale: 25 septembrie – 31 octombrie 2022.

Forma de colaborare: contract de cesiune a drepturilor de autor.

Activitatea persoanelor selectate va fi guvernată de Declarația Federației Internaționale a Jurnaliștilor privind Principiile de conduită a jurnaliștilor (disponibilă aici: https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/principles-on-conduct-of-journalism.html)

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului Nediscriminarea, dincolo de cuvinte care se adresează nevoii de conștientizare a prejudecăților adânc înrădăcinate în societatea românească și nevoii de a combate public și constant aceste prejudecăți manifestate prin discurs instigator la ura, de a schimba situația actuală de acceptare a acestui discurs prin capacitare, implicare și oferirea de instrumente și acces facil la informatie cu privire la diverse grupuri vulnerabile.

Potrivit Recomandării (97)20 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, discursul de ură (denumit hate speech în limba engleză) este definit astfel: „toate formele de exprimare care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă, inclusiv intoleranţa care se exprimă sub formă de naţionalism agresiv şi de etnocentrism, de discriminare şi ostilitate faţă de minorităţi, imigranţi şi persoane provenite din imigraţie” (Anexă la Recomandarea nr. R(97)20, Domeniul de aplicare).

Definiția Consiliului Europei se referă la “toate formele sale de expresie”, cu alte cuvinte, nu doar prin ura exprimată prin limbaj, ci și prin alte mijloace cum ar fi imagini, materiale video sau orice altă formă de activitate din mediul online. Cât despre căile de comunicare prin care este transmis discursul de ură, acestea pot fi verbale, în mediul online, în publicaţii pe hârtie sau chiar prin desene, simboluri. Discursul urii are efecte deosebit de periculoase perpetuând la nivel societal discriminarea și intoleranța. Propagarea acestuia prin intermediul internetului și media sociale are în plus efecte multiplicatoare. De asemenea, emiterea acestuia de către persoane ce beneficiază de putere, atenție sporită sau prestigiu social contribuie la suplimentarea efectelor negative. Totodată, discursul urii care transformă anumite grupuri în țapi ispășitori poate avea efecte catastrofale, ducând foarte ușor la acțiune împotriva membrilor grupului țintit. Conform datelor existente, discursul urii a devenit parte comuna in spatiul public si acceptat, cu mici exceptii.

Cu sprijinul a zece experți, Centrul de Resurse Juridice a realizat o serie de materiale informative cu scopul de informa despre o serie de minorități și grupuri vulnerabile la discriminare, precum comunitatea LGBTQ+, mame, minoritatea evreiască, minoritatea maghiară, minoritatea romă, persoane aflate în sărăcie, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilități neuro-cognitive, persoane fără adăpost, solicitanți de azil și refugiați.

Acestea pot fi vizualizate și descărcate aici: www.crj.ro/materiale-informative/

Prin prezentul apel, se dorește implicarea jurnaliștilor, bloggeri, vloggeri și/ sau social media influencer-ilor pentru a sprijini prevenirea și combaterea discursului urii prin realizarea de materiale specifice activității acestora.

Proiectul Nediscriminarea, dincolo de cuvinte este derulat de Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.