Sesiune de promovare și informare privind aplicarea principiilor egalității de șanse și de gen

În data de 29 februarie 2012, începând cu ora 10.00, în sala de  conferinţe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a avut loc Sesiunea de promovare și informare privind aplicarea principiilor egalității de șanse și de gen pentru personalul de specialitate din domeniul asistenței sociale, desfăşurată în cadrul proiectului „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, proiect implementat  de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Fundaţia Giacomo Brodolini şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Scopul evenimentului a constat în informarea participanţilor cu privire la elementele de legislație și politici antidiscriminare, instituțiile aferente domeniilor nediscriminării, asistenţa socială şi serviciile sociale, şi modalităţile de adresare a petiţiilor către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), astfel încât să fie evitate situaţiile de discriminare pe piaţa muncii, în special a membrilor grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilităţi, persoane de altă etnie decât cea majoritară, femei, familii monoparentale, etc).

Temele discutate la această sesiune au fost:

– Prezentarea activităților proiectului, prezentarea Centrului Local Antidiscriminare Maramureș;

– Ordonanța Guvernului 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în februarie 2007. Formele de discriminare sancționate de lege;

– Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind implementarea principiului tratamentului egal al persoanelor, fără deosebire de originea rasială sau etnică;

– Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă;

– Concepte cheie din domeniul egalității de șanse și nediscriminării. Criterii de discriminare. Discriminare directă/ indirectă;

– Concepte cheie din domeniul egalității de șanse și nediscriminării. Stereotipul și prejudecata: exemple și efecte;

– Grupurile vulnerabile- abordare din Legea asistenței sociale, Legea 292/2011;

– Sistemul național de asistență socială: prezentare, rolul sistemului;

– Sistemul național de asistență socială – valori și principii generale: transparența, nediscriminarea, complementaritatea și abordarea integrală, egalitatea de șanse, dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii sociale, criterii pentru clasificarea serviciilor sociale;

– Ordonanța de Urgență nr. 113 din 21.12.2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială;

– Legea nr 277/ 2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Sesiunea de informare s-a adresat personalului care lucrează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, personalului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, personalului Inspectoratului Județean de Muncă, respectiv Comisia Județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. Pe lângă cele 25 de persoane, la evenimentul coordonat de doamna Georgiana Pascu, manager de proiect și doamna Nicoleta Popescu, expert din partea Centrului de Resurse Juridice (CRJ) a participat și domnul Nicolae Boitor, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Activatea se înscrie în cadrul proiectului Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.