Sesiune informare Alba Iulia, 04 februarie 2011

În data de 4 februarie 2011, la Alba Iulia, a avut locsesiunea de informare privind însuşirea şi aplicarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen în cadrul proiectului „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Au luat parte la această activitate 34 persoane.

Pentru mai multe detalii referitoare la desfăşurarea proiectului vă rugăm vizitaţi pagina proiectului precum şisite-ul dedicat.