Sesiune informare Baia Mare, 29 martie 2011

Pe data de 29 martie 2011, s-a desfăşurat la Baia Mare, sesiunea de informare privind însuşirea şi aplicarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen încadrul proiectului Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul acestei sesiuni de informare au participat reprezentanţi ai partenerilor sociali, atutorităţi locale, ONG, operatori şi experţi mass-media, eveniment ce se înscrie în activitatea “Sesiuni de informare în domeniul egalităţii de şanse şi de gen” – (A6.2).
Pentru mai multe detalii referitoare la desfăşurarea proiectului vă rugăm vizitaţi pagina proiectului precum şi site-ul dedicat.