Sesiune informare Craiova, 27 aprilie 2011

Pe data de 27 aprilie 2011, la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru Protecţia Copilului Craiova, a avut locsesiunea de informareprivind însuşirea şi aplicarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen la locul de muncă, activitate desfăşurată încadrul proiectului: „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, la care au participat 46 de persoane.

 

Pentru mai multe detalii referitoare la desfăşurarea proiectului vă rugăm vizitaţi pagina proiectului precum şi site-ul dedicat.