Sesiunea Națională de Instruire: Reguli ale Comitetului de Miniştri privitoare la supravegherea executării hotărârilor CEDO împotriva României, în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi/sau probleme de sănătate mintală

România este condamantă de judecătorii CEDO pentru încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, mai ales în domeniul accesului la servicii de sănătate, viaţă demnă în comunitate, accesul la justiţie, privării arbitrare de libertate, condiţii inumare şi degradante de tratament, viaţa de familie şi creşterea şi îngrijirea copiilor. Pentru a răspunde acestei situații, Centrul de Resurse Juridice a organizat un curs de formare adresat personalului din organzaţiile neguvernamentale, persoanelor cu dizabilități, familiilor acestora cu scopul de a-i familiariza cu raportarea la Comitetul de Miniștri.
Cursul a fost susţinut de Ioana Iliescu, jurist în domeniul drepturilor omului și expert în implementarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului şi de Georgiana Pascu, coordonator de proiecte în cadrul Centrului de Resurse Juridice.

Cum utilizăm raportarea la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru a obliga statul român să respecte drepturile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi?

A fost întrebarea cu care a debutat sesiunea de instruire. S-a vorbit în cadru general despre hotărârile CEDO în context național și internațional, participanții ridicând diverse probleme, mai ales legate de accesibilitate și moduri de a te plânge: accesibilitatea plângerilor, structura lor obligatorie.

Participant: Ce căi abordăm?

Initițial, se recurge la epuizarea tuturor căilor de atac și recurs interne.

S-au prezentat căile interne, dar și cum deciziile acestora pot fi folosite pentru plângeri ulterioare. Participanții au venit cu întrebări concrete din cazurile de care se lovesc zi de zi: fie cazuri, fie proceduri, urmate de un dialog pe teme comune.

S-a discutat pe larg, mai apoi, despre întreg procesul de plângere, cu accent pe distincția dintre Regula 9.1 (măsuri individuale) și 9.2 (măsuri generale), dar și despre cel de implementare al hotărârilor CEDO.

Accesul la justitie – cercul vicios al punerii sub interdicție

Pentru persoanele puse sub interdicție sau internate nevoluntar, accesul la justiție continuă să fie o provocare. Când nu ai instrumente pentru a te plânge sau când acestea există doar la nivel teoretic, drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale sunt ca și refuzate. S-a punctat în aceeași discuție diferența dintre sistemul de plângeri în cadrul penitenciarelor vs. cel din cadrul centrelor și spitalelor de psihiatrie.

Participanții au examinat posibile situații în care, prin forțe comune, se poate ajunge la CEDO. Două cazuri au fost evidențiate de către participant, ambele având o rădăcină comună: anestezia generală la medicul stomatolog de stat. S-a discutat despre posibile căi de atac externe, odată ce încercările la nivel național au eșuat:

Nu fac tratamente sub anestezie generală, deci i se refuza dreptul la sanatate. Facturile în sectorul privat au ajuns la 12 000 lei.

Instrumente cheie

Tema cu care s-a încheiat discuția a fost „Cum se pot implica ONG-urile în procesul de implementare a hotărârilor CEDO și care sunt cele mai bune practici pentru Comunicări conform Regulii 9”. S-au discutat mai multe decizii CEDO privitoare la situația României și la procesul parcurs, iar, spre finalul primei zile, formatoarea a împărtășit participanților o serie de instrumente cheie precum:

  • bazele de date HUDOC și HUDOC EXEC
  • deciziile comitetului de miniștri ca instrument de advocacy
  • puncte forte si slabe în scrierea unei plângeri: Studiile juridice nu sunt necesare în redactarea semnalărilor. Dimpotrivă, scrisul colocvial, pe înțelesul tuturor transmite mai ușor o cauză.
  • modele de redactare, recomandări procedurale
  • instrumente de advocacy la nivel național (ex. jurnalismul de investigație) – exemple internaționale cu rezultate pozitive
  • alte cauze și cum s-a actionat

Numitorul comun – drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale

A doua zi a început cu o scurtă recapitulare, alături de o sesiune de întrebări despre discuțiile antecedente. Sesiunea s-a încheiat cu un grup de lucru: Abordarea comunicărilor conform Regulii 9 in Hotărâri CEDO pendinte și cu prezentarea rezultatelor acestuia.