Societatea civilă reacționează public dupa ce un cetățean din comuna Barca a fost exclus din sală în timpul ședinței de consiliu

22.10.2013

CRJ și alte 23 de organizații neguvernamentale contestă public decizia consilierilor locali și Primarului comunei Bârca de a exclude un cetățean de la ședința de consiliu. În această dimineață CeRe a transmis  în numele tuturor organizațiilor o scrisoare către Membrii Consiliului Local din comuna Bârca, județul Dolj și către Marin Popa, primarul comunei Bârca.

Vă adresăm această scrisoare ca reacție la excluderea doamnei Rodica Ciutureanu din sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Bârca, cu ocazia ședinței din data de30 septembrie 2013.

Vă atragem atenția că, nepermițând accesul cetățenilor la ședințele consiliului local, vă faceți vinovați de încălcarea legislației în vigoare.

Către:
Membrii Consiliului Local al Comunei Bârca, Județul Dolj
Primarul Comunei Bârca, Dl. Marin Popa
Stimați membri ai Consiliului Local,
Stimate domnule Primar,
Vă adresăm această scrisoare ca reacție la excluderea doamnei Rodica Ciutureanu din sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Bârca, cu ocazia ședinței din data de30 septembrie 2013.
Vă atragem atenția că, nepermițând accesul cetățenilor la ședințele consiliului local, vă faceți vinovați de încălcarea legislației în vigoare:  Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, care stipulează că: “Şedinţele consiliului local sunt publice” (art. 42, paragraful (1)).
Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică care stipulează: “ participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative, cu respectarea următoarelor reguli: 1. ședințele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condițiile legii” (Art. 2 Principii, paragraful c)).
Prefectura Dolj a fost deja sesizată cu privire la incidentul din cadrul ședinței din data de 30 septembrie. Nerespectarea unor minime norme de transparență decizională și participare publică este inadmisibilă
pentru o administrație publică modernă și europeană. Participarea cetățenilor comunei nu trebuie să se reducă la votul pe care cetățenii vi-l dau sau nu o dată la patru ani. România și-a asumat respectarea unor standarde europene privind guvernarea pe care și dumneavoastră trebuie să le puneți în practică.
Pe lângă cele de mai sus, amintim alte prevederi legislative de care trebuie să țineți cont în exercitarea mandatului dvs:
– Furnizarea de informații de interes public, din oficiu, sau la cererea oricărui cetățean interesat (Legea 544/2001 privind Liberul Acces la Informații de Interes Public)
– Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor publice se va face în următoarele condiții:
a) anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice (….),
c) anunțul va contine data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.  (Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)
– Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (Legea 215/2010 privind Administrația
Publică Locală)
– Persoana care prezidează ședința publică oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie initiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. (Legea
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică)
– Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul autorității publice în cauză și publicată în site-ul propriu. (Legea
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică).
– În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administrației publice are obligația sa publice un anunț referitor la aceasta acțiune (…) Anunțul referitor la elaborarea unui
proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului (…), cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde o nota
de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare (…), textul complet al proiectului actului respectiv, (…). (Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică).
Organizațiile semnatare atrag atenția asupra faptului că organizarea ședințelor Consiliului Local în condiții de nelegalitate poate să atragă după sine anularea hotărârilor luate în cadrul acestor ședințe. Noi vom continua să monitorizăm măsura în care normele legale și bunele practici legate de transparența decizională vor fi respectate.
Având în vedere cele de mai sus, dar și din respect pentru locuitorii comunei, vă rugăm să aveți în vedere creșterea transparenței procesului decizional și încurajarea participării cetățenilor la Ședințele Consiliului Local.
Cu stimă,
Oana Preda, Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Claudia Pamfil, Grupul pentru Dezvoltare Locală – GDL
Mădălina Mocan, Centrul Rațiu pentru Democrație
Mircea Ilie, ViitorPlus – Asociația pentru Dezvoltare Durabilă
Lavinia Andrei , Fundația TERRA Mileniul III
Alina Mungiu Pippidi, Societatea Academică din România
Roxana Wring, Asociația pentru Protecția și Documentarea Monumentelor și Patrimoniului din România
Viorel Micescu, Centrul de Resurse pentru ONGuri – CENTRAS
Mircea Toma, Activewatch
Ionuț Sibian, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Vișan Elisabeta, Asociația Doina pentru o viață mai bună
Ștefana Bianu, RPER- Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie
Ana Vasilache, Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală
Codru Vrabie, Asociația EPAS
Vlad Cătuna, Asociația Vira
Ioana Avădani, Centrul pentru Jurnalism Independent
Liviu Mihaiu, Asociația Salvați Dunărea și Delta
Costel Popa, Centrul de resurse pentru politici durabile Ecopolis
Mihail Bumbeș, Asociația Civică Milița Spirituală
Elena Calistru, Funky Citizens
Ioan Tănase, Asociația Națională a birourilor de Consiliere pentru Cetățeni
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice
Maria-Nicoleta Andreescu, Asociația Pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul Helsinki
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann