Soluţii altfel pentru o “Şcoală Altfel”. Medierea şi practicile restaurative.

Dialogul, comunicarea, prevenirea conflictelor şi violenţei, medierea şi practicile restaurative (reparatorii) au reprezentat teme de dezbatere pentru 400 de elevi şi cadre didactice din opt unităţi de învăţământ din Bucureşti şi judeţul Ilfov în cadrul Programului „Şcoala Altfel” (2-6 aprilie), inițiat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  Cele 11 evenimente educative extracurriculare organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” au constat într-o serie de dezbateri, vizionări de filme educative, ateliere de lucru, teatru forum, toate acestea promovând în rândul elevilor şi cadrelor didactice, tehnicile de mediere şi practicile restaurative, ca modalităţi de intervenţie în cazuri de conflicte şi violenţă.

Comunicat de presa – Medierea si practicile restaurative. Solutii noi la probleme vechi