Soluţii altfel pentru o “Şcoală Altfel”. Medierea şi practicile restaurative

București, 10 aprilie 2012

Soluţii altfel pentru o “Şcoală Altfel

                                  Medierea şi practicile restaurative. Soluţii noi la probleme vechi.

 

Dialogul, comunicarea, prevenirea conflictelor şi violenţei, medierea şi practicile restaurative (reparatorii) au reprezentat teme de dezbatere pentru 400 de elevi şi cadre didactice din opt unităţi de învăţământ din Bucureşti şi judeţul Ilfov în cadrul Programului „Şcoala Altfel” (2-6 aprilie), inițiat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  Cele 11 evenimente educative extracurriculare organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” au constat într-o serie de dezbateri, vizionări de filme educative, ateliere de lucru, teatru forum, toate acestea promovând în rândul elevilor şi cadrelor didactice, tehnicile de mediere şi practicile restaurative, ca modalităţi de intervenţie în cazuri de conflicte şi violenţă.

 

Soluții altfel prin mediere și practici restaurative

Elevii au participat activ la evenimentele educative afirmând că în multe cazuri, situaţiile de conflict şi de violenţă apar din cauza unor altercaţii minore, banale, dar care se agravează pe fondul lipsei de dialog şi de comunicare.

De cele mai multe ori, lipsa comunicării şi dialogului dintre persoanele aflate în conflict contribuie la perpetuarea unei stări de tensiune care sporeşte riscul apariţiei unor situații mai grave, mergând chiar până la violență. În astfel de cazuri starea de tensiune depăşeşte sfera celor afectaţi şi se răsfrânge în mod negativ şi asupra mediului în care trăiesc persoanele respective, fie că este vorba de familie, şcoală sau comunitate. În acest context modelele de intervenție propuse de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) – medierea și practicile restaurative – aduc o schimbare reală în mediul educativ, întrucât accentul este pus pe asumarea responsabilității, pe refacerea relațiilor dintre părți, ceea ce contribuie la reducerea nivelului de stres, a resentimentelor și la crearea unui mediu prietenos în școli.

 

Teatru forum – o modalitate atractivă de a face educație

Una dintre activitățile cu mare impact a fost organizată la Colegiul Tehnic „Dumitru Moţoc” din cartierul Rahova din Capitală prin punerea în scenă de către elevi a unei piese de teatru forum care a adus în atenția publicului probleme întâlnite frecvent în școlile din România.  Teatru forum reprezintă o formă de teatru interactivă ce vizează o schimbare de atitudine în rândul spectatorilor prin implicarea lor în piesa jucată. Temele abordate sunt de natură socială şi pun în scenă diverse situaţii de opresiune, cu scopul de a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare şi inegalitate socială.

Florinela Ionescu, Director al Colegiului Tehnic, ne-a declarat după eveniment: „Teatru forum a reprezentat o noutate pentru noi toți. Acest tip de activitate a prezentat o abordare inovatoare a rezolvării conflictelor, cu un conținut interesant, stimulativ și cu un impact puternic asupra elevilor și profesorilor.”

Consilierul școlar, Monica Pătlăgean, este de aceeași părere precizând că  elevii au fost deschiși, implicați și că au învățat ceva concret din piesa de teatru. „Punerea în scena a unei astfel de piese de teatru reprezintă un punct de plecare în problemele legate de rezolvarea conflictelor minore din școli. Atât eu cât și restul profesorilor dorim ca astfel de activități să continue deoarece există o mare nevoie de dialog între profesori și elevi pentru a putea găsi soluții împreună.”

Teatru forum m-a ajutat să-mi depășesc tracul și să-mi dezvolt abilitățile artistice. Dar mai mult de atât cred că a fost important pentru mine și pentru colegii mei să participăm deoarece așa am reușit să conștientizăm mai bine problemele care au loc în școală și cum le-am putea rezolva”, ne-a spus Cristian Dan, președintele Consiliului Elevilor de la Colegiului Tehnic „Dumitru Moţoc”.

 

Despre proiect

Proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRJ acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi Centrul de Resurse Juridice (CRJ), persoană de contact Dorian Ilie – Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice, email – dorian.ilie@crj.ro, telefon – 0740.248.206.