Transparenţă la Ministerul Justiţiei

În data de 06.02.2012, prin hotărârea irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti, Ministerul Justiţiei a fost obligat să comunice Centrului de Resurse Juridice (CRJ) următoarele informaţii:

 

  1. „Care sunt persoanele care au elaborat acest proiect de lege (proiectul de act normativ privind ANI, proiect adoptat de Guvern în procedură de urgenţă în data de 26.04.2010)?
  2. Care sunt persoanele/instituţiile consultate la elaborarea acestui proiect de lege?
  3. Cum a fost respectat principiul transparenţei decizionale reglementat de Lg.52/2003, cu privire la proiectul de lege privind ANI?
  4. Cum a fost consultată societatea civilă în cazul proiectului de lege privind ANI?
  5. Să ne comunicaţi în copie xerox întreaga documentaţie avută în vedere la elaborarea acestui proiect privind ANI, precum şi proiectul de lege supus spre aprobare Guvernului României”.

Comunicat de presa – transparenta M.J.