Victor Ponta vrea să ascundă de ochii societătii bunurile confiscate de la infractori, printr-o ordonanţă de urgenţă neconstituţională

Astazi, 17 aprilie 2015, Centrul  de Resurse Juridice a sesizat Avocatul Poporului cu privire la neconstituţionalitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/15.04.2015 privind privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate.

În graba de a recupera cei 3 ani de la adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 în care nu a făcut nimic în privinţa reutilizării bunurilor confiscate din infracţiuni, Guvernul Victor Ponta a stabilit în data de 15 aprilie 2015, în mod netransparent şi neconstituţional , printr-o ordonanţă de urgenţă, că bunurile imobile confiscate pot fi atribuite instituţiilor publice, excluzând socieatatea civilă şi neţinând cont de obligaţiile stabilite prin Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană sau cele mai bune practici europene.

Ordonanţa de urgenţă este redactată în grabă, fiind un exemplu de proastă legiferare. Ordonanţa nu stabileşte modul în care imobilele vor fi transparentizate astfel încat instituţiile publice interesate să ştie de existenţa lor, nu stabileşte criterii pentru atribuirea imobilelor, scopurile limitative în care pot fi folosite, regulile de monitorizare a folosirii şi întreţinerii acestora post atribuire.  Nota de fundamentare este redactată sumar, incomplet şi conţine informaţii neadevărate.

Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată fără consultare publică, deşi în cuprinsul notei de fundamentare Ministerul Finanţelor Publice susţine, în contradicţie cu realitatea, că proiectul de act normativ a fost supus consultării publice, conform Legii nr. 52/2003.

Ordonanţa de urgenţă a fost adoptă în desconsiderarea rapoartelor Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare care recomandă României să limiteze numărul de ordonanţe de urgenţă întrucât acestea „limitează posibilitățile de consultare și au condus la o lipsă a clarității legislative” (Raport MCV 2015, p 6).

Ordonanţa de Urgenţă ignoră amendamentele transmise de 35 de organizaţii neguvernamentale şi 600 de cetăţeni care au solicitat reutilizarea socială a imobilelor confiscate, după modelul din Italia şi în acord cu noua Directivă privind confiscarea. Practic acestă ordonanţă are scopul de evita dezbaterea publică deschisă şi de a goli de conţinut dreptul de participare al cetăţenilor la luarea deciziilor.

Ordonanţa de urgenţă este neconstituţională din următoarele motive:

  1. ÎNCĂLCAREA ART. 115 ALIN. (4) DIN CONSTITUȚIE întrucât ordonanţa nu conține nicio măsură de aplicare imediată de natură să rezolve o situație excepțională şi nu reiese motivul pentru care reglementarea propusă nu poate fi amânată și trebuie adoptată prin ordonanță de urgență. În realitate, Guvernul se folosește de un pretext pentru a adopta anumite măsuri generale care exced cu mult sfera pretinselor probleme pe care le invocă.
  1. ÎNCĂLCAREA ART. 31 DIN CONSTITUȚIE ȘI A ART. 7 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 52/2003 întrucât Guvernul a ignorat faptul că actualmente există un alt proiect de lege aflat în dezbatere publică ce conține prevederi similare. Este vorba de Proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi pentru modificarea unor acte normative, pus în dezbatere publică la data de 31.03.2015. Proiectul de lege prevede, în art. 30, un mecanism similar pentru trecerea bunurilor confiscate în proprietate publică și folosirea lor drept sedii ale instituțiilor publice. Este imposibil de identificat care este urgența extraordinară care a determinat Guvernul a ignore acest proiect de lege și să adopte anumite prevederi cu conținut similar acestuia pe cale separată.

Prin atitudinea de desconsiderare a cetăţenilor din partea Guvernului condus de Victor Ponta, Romania pierde şansa de a transmite un mesaj puternic împotriva criminalităţii, de sprijin pentru victimele infracţiunilor şi pentru cei se opun ilegalităţilor. Bunurile confiscate de la infractori nu vor putea fi redate vizibil în societate, ci vor fi în continuare ascuse prin înţelegeri politice ilegitime pentru a se reîntoarce, ca şi până acum, în mâinile infractorilor.

Scrisoarea adresată Avocatului Poporului poate fi descarcată de aici.

Amendamentele propuse de 35 de organizaţii neguvernamentale şi 600 de cetăţeni se găsesc aici.

Bunele practici din Italia şi Spania se găsesc aici.

Contact:

Radu Nicolae

Coordonator programe

Centrul de Resurse Juridice

Tel: 0720 535 029