Vom avea vreodată criterii nediscriminatorii în acordarea de locuințe sociale?

În urmă cu mai mult de doi ani, CRJ a depus prima, dintr-o serie de 7 petiții, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva unităților administrativ teritoriale în ale căror hotărâri de consilii locale se regăsesc criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale.

Între timp, am realizat și un studiu la nivel național care identifică o tipologie a criteriilor incluse în hotărâri, care discriminează categoriile de persoane eligibile pentru locuințe sociale, deseori stabilind criterii suplimentare care au acest rezultat. Un exemplu des întâlnit este prioritizarea persoanelor cu venituri mai mari și studii superioare în defavoarea celor cu venituri mici sau fără venituri și cu un nivel scăzut de educație formală. Au fost identificate cazuri în care există până la 8 criterii discriminatorii într-o singură hotărâre (Baia Mare, județul Maramureș) sau 7 (Alba Iulia și Ocna Mureș, județul Alba și Dorohoi, județul Botoșani).

Până la acest moment, din 7 petiții, 5 sunt încă nesoluționate, astfel:

  • UAT Alba Iulia (petiție depusă la CNCD în aprilie 2021) –  CNCD a constatat fapta de discriminare prin Hotărârea nr. 266/13.04.2022, comunicată CRJ la data de 05.10.2022; UAT Alba Iulia a formulat cerere de chemare în judecată, în vederea anulării hotărârii CNCD, la Curtea de Apel București; în data 05.05.2023 instanța s-a pronunțat și a respins cererea ca neîntemeiată, excepția tardivității;
  • UAT Aiud (petiție depusă la CNCD în iunie 2021) – CNCD a constatat fapta de discriminare prin Hotărâre nr. 644/26.10.2022, comunicată CRJ la data de 03.01.2023; UAT Aiud a formulat cerere de chemare în judecată, în vederea anulării hotărârii CNCD, la Tribunalul București – primul termen este pe 23 mai 2023;
  • UAT Cluj-Napoca (petiție depusă la CNCD în februarie 2022) – procedura la CNCD este completă, petiția este încă nesoluționată;
  • UAT Ocna Mureș (petiție depusă la CNCD în martie 2022) – procedura la CNCD este completă, petiția este încă nesoluționată;
  • UAT Baia Mare (petiție depusă la CNCD în martie 2022) – procedura la CNCD este completă, petiția este încă nesoluționată;
  • UAT Dorohoi (petiție depusă la CNCD în martie 2022) – procedura la CNCD este completă, petiția este încă nesoluționată;
  • UAT Dorohoi (petiție depusă la CNCD în octombrie 2022) – procedura la CNCD este completă, petiția este încă nesoluționată;

Dacă privim cele două cazuri soluționate de către CNCD, au trecut 1 an și 7 luni (UAT Alba Iulia), respectiv 1 an și 6 luni (UAT Aiud), între momentul depunerii petițiilor și până la momentul comunicării hotărârilor Centrului de Resurse Juridice. Cu privire la cuantumul amenzilor, în aceste două cazuri, Colegiul director a aplicat sancțiunea amenzii în valoare de 5.000 lei. Considerăm aceste sume a fi modice, luând în considerare art. 26 alin. (1) din OG 137/2000, care prevede că atunci când fapta de discriminare vizează un grup de persoane sau comunități se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei.

Durează extrem de mult până CNCD soluționează petițiile (mult peste 1 an), iar în acest timp unele consilii locale adoptă noi hotărâri care păstrează aproape integral criteriile discriminatorii din hotărârile sesizate. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul UAT Alba Iulia. Până la comunicarea hotărârii CNCD în luna octombrie 2022, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a adoptat alte două hotărâri (una dintre hotărâri a fost menționată în timpul procedurii CNCD, specificându-se continuitatea prezenței criteriilor discriminatorii, însă Colegiul director nu s-a autosesizat cu privire la aceasta).

Prin urmare, având în vedere timpul îndelungat preconizat până la soluționarea cauzelor, în momentul în care Consiliul Local al municipiului Dorohoi a adoptat o nouă hotărâre cu criterii similare la două luni după introducerea petiției CRJ la CNCD, am formulat o altă petiție în luna octombrie în care am sesizat continuitatea prezenței criteriilor discriminatorii, deși nu avem răspuns nici la cea inițială.

Ce înseamnă asta de fapt? Chiar dacă o hotărâre de consiliu local, care și-a încetat aplicabilitatea de la momentul sesizării CNCD și până la soluționare, a produs efecte cât timp era în vigoare, aceasta poate fi în continuare sancționată de CNCD. Adoptarea unei noi hotărâri privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale nu anihilează și nu repară efectele discriminatorii deja produse ale hotărârii pe perioada în care aceasta a fost în vigoare și consecințele acesteia (spre exemplu lipsirea de locuințe a persoanelor îndreptățite conform legii și fără discriminare, accesul la locuințele sociale etc.). Prin urmare, dacă CNCD constată prezența unor fapte de discriminare, poate sancționa unitatea administrativ teritorială atât cu privire la o hotărâre care și-a încetat aplicabilitatea, cât și la hotărârea în vigoare.

Dar ce s-ar întâmpla dacă UAT-urile ar fi sancționate până să adopte hotărâri noi cu criterii vechi? Pentru că, la acest moment, ne aflăm într-un cerc vicios în care este constatat caracterul discriminatoriu al hotărârii consiliului local de către CNCD, dar la foarte mult timp de la depunerea petiției, este aplicată o sancțiune pecuniară, dar modică, iar UAT-urile perpetuează criteriile discriminatorii, într-o formă mai mult sau mai puțin schimbată, de la o hotărâre la alta, având decizii de sancționare (dacă există) pe o hotărâre care nu mai este în vigoare.

Și-atunci, dacă nu se rupe cercul și dacă toate aceste condiții rămân neschimbate, care este rezultatul sesizării faptei de discriminare sau rezultatul efectiv al sancționării administrative? Pentru solicitanții aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare care aplică pentru acordarea unei locuințe sociale este absolut derizoriu.10

Pentru mai multe informații vezi și:

Studiul Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale și Comunicat de presă

Patru petiții redactate și înaintate CNCD privind criterii discriminatorii în acordarea de locuințe sociale

Studiul Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea

Material realizat în cadrul proiectului Nediscriminarea, dincolo de cuvintecu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestor materiale nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!