Despre Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

​Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă (actuala Fundaţie Soros), care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

 

Rapoarte de monitorizare inopinate în centrele de tip rezidenţial publice şi private pentru persoanele cu dizabilităţi mintale

Rapoartele sunt realizate în urma vizitelor de monitorizare neanunţate de către echipe formate din jurişti, psihologi şi experţi în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.  Activitatea CRJ de vizitare inopinată este una continuă şi durează de peste 10 ani. Vizitele se realizează în baza tratatelor internaţionale ratificate de România şi a Protocolului de colaborare încheiat cu ministerele abilitate. Raportul final va cuprinde informatii despre situaţia respectării drepturilor copiilor şi a tinerilor cu dizabilităţi mintale instituţionalizaţi în 60 de instituţii publice şi private de asistenţă socială şi medicală. Dezbaterea raportului se va realiza în vara anului 2014.

Află mai multe...