Achiziție Serivicii organizare evenimente AdaptJust

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 4 evenimente în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități”COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), astfel:

  1. sesiune de formare pentru personal din ministere care lucrează în punctele de contact pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități
  2. 10 întâlniri regulate de informare cu punctele de contact
  3. sesiune de instruire pentru ong-uri și autoreprezentanți persoane cu dizabilități
  4. o dezbatere națională de 2 zile, în București

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 62.562,52 lei fara TVA;

  • Modalitatea de achiziție: procedura proprie conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 24.10.2022, ora 12.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare eveniment in parte.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Invitație atașată la acest link.