Alegeri pentru Consiliul de Monitorizare: CRJ solicită amânarea audierilor până la dezbaterea raportului pe 2019

În atenţia: Domnului Derzsi Ákos, Președinte al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi din cadrul Senatului
În atenţia membrilor Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Bucureşti, 29 iunie 2020
Nr. CRJ 74 /29.06.2020

Stimate Domnule Președinte,
Stimaţi Membrii,

Centrul de Resurse Juridice, organizaţie neguvernamentală din domeniul apărării drepturilor omului, înfiinţată în anul 1998, vă solicită amânarea procedurii de audiere a candidaţilor la postul de vicepreşedinte al Consiliului de Monitorizare pentru următoarele considerente:

  1. Întrucât Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi nu a dezbătut Raportul de activitate pentru anul 2019 al Consiliului de Monitorizare, acest lucru împietează asupra procesului de selecţie deoarece:
    a. În măsura în care un candidat din afara instituţiei ar dori să îşi prezinte candidatura, acesta pentru a redacta un proiect cu privire la aplicarea efectivă a prevederilor Legii nr.8 din 2016 (art.5 alin 3) în cunoştinţă de cauză ar trebui să ştie care sunt plusurile şi minusurile acestei instituţii, fapte pe care nu le poate afla decât dintr-un Raport de activitate pe anul precedent;
    b. În măsura în care o persoană din interiorul instituţiei doreşte să aplice pentru postul de vicepreşedinte, aceasta cunoscând îndeaproape activitatea instituţiei, nu va putea convinge membrii Comisiei pentru drepturile omului întrucât aceştia din urmă nu au luat în dezbatere raportul de activitate respectiv.

  1. Atragem de asemenea atenţia membrilor Comisiei pentru drepturile omului, raportul de activitate pe care trebuie să îl depună preşedintele este un raport anual iar luna depunerii acestuia nu are nicio legătură cu luna în care acesta este luat în dezbatere de către Comisie. Dacă lucrurile ar sta altfel ar însemna că instituţia ar depune rapoartele de activitate la distanţă mai mare de un an, absolut aleatorie, în funcţie de data la care comisia le ia în dezbatere (de pildă, dacă raportul este depus în ianuarie iar Comisia pentru drepturile omului, din diferite motive îl ia în dezbatere în iunie, acest lucru nu înseamnă ca raportul următor să fie depus în iunie anul următor pentru că astfel îşi pierde sensul cuvântul anual). Chiar dacă legea nu prevede o dată până la care Consiliul de Monitorizare îşi va depune raportul, nimic nu împiedică Comisia să fixeze un termen până la care acesta să îşi depună raportul.

  1. În ceea ce priveşte CV-urile candidaţilor pentru postul de vicepreşedinte (cu precizarea extrem de importantă că acestea au fost extrem de dificil de găsit pe site-ul Senatului faţă de posturile vacante în CNCD), nu reiese din parcurgerea acestora cum că ar avea o expertiză deosebită în zona apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, după cum urmează: patru din cei cinci candidaţi sunt salariaţi ai Consiliului de Monitorizare, ceea ce mai cu seamă în lipsa dezbaterii raportului anual nu ne poate lămuri cu privire la aptitudinile dumnealor. De altfel, înainte de a fi angajaţi ai Consiliului de Monitorizare, aceştia au fost angajaţi ai Primăriei sectorului 5, ai DGAPSC sector 3 sau au condus birourile unor parlamentari. În egală măsură, doi dintre candidaţi nu au demonstrat prin CV că au lucrat vreodată într-un ONG pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (dna Gloria Ionescu şi dl Alexandru Mateescu).
  2. Faptul că mandatul fostului vicepreședinte a expirat în luna aprilie a.c. nu conduce neapărat la concluzia că acest post trebuia ocupat cu orice chip cu atât mai mult cu cât vorbim despre persoane vulnerabile.

Vă solicităm aşadar să analizaţi cu prioritate Raportul anual al CM pe anul 2019 pentru ca ulterior în baza acestei analize să evaluaţi în cunoştinţă de cauză proiectele depuse de către candidaţi (aceştia sau alţii).

Cu deosebită consideraţie,
Georgiana Iorgulescu
Director Executiv
Centrul de Resurse Juridice

___________________
ANEXE:
Candidaturi depuse
: aici.
Procedura internă pentru numirea vicepreședintelui CM: aici.
Anexe: 1
. Tabel acces audiere. 2. Declarație candidați. 3. Buletin de vot.
Solicitarea CRJ de participarea dezbaterea Comisiei vizând Raportul de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe anul 2019, cât și la audierea pentru postul de vicepreședinte al Consiliului de Monitorizare: aici.