Alți bani aruncați pe dezinstituționalizare fictivă! – Solicitare către CES ref. la modificarea HG 798/2016

UPDATE: Ca urmare a intervenției Centrul de Resurse Juridice din această dimineață, Consiliul Economic și Social – CES România a decis amânarea avizului pentru Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” pentru ședința următoare, solicitând totodată clarificări ANPD pentru lămurirea modului în care autoritatea concepe și înțelege locuințele protejate dat fiindcă acestea pot fi văzute diferit, câte locuri, unde sunt plasate, în ce constau acestea, în ce relații vor fi cu centrele de zi.

Din păcate, Centrului de Resurse Juridice nu i-a fost aprobată solicitarea de a lua parte la ședința CES pe această temă, în ciuda interesului de lungă durată și a solicitării explicite transmise. Urmărim subiectul, așteptăm răspunsul ANPD, reacția CES la acesta și în speranța că vom putea participa la următoarea ședință a CES care va decide dacă oferă aviz favorabil proiectului normativ.

________________________________

În atenția președintelui Consiliului Economic și Social

Domnului Bogdan Simion

Referitor:  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” (termen de avizare: 19.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare)  Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Stimate domnule președinte,

Centrul de Resurse Juridice a luat act cu îngrijorare de prezența pe ordinea de zi a proiectului de HG pentru aprobarea continuării investițiilor în locuințe protejate.

Luând în considerare că prevederile acestui proiect vin în contradicție cu opinia transmisă în scris de reprezentanții Comisiei Europene și de cei ai Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, având un potențial impact negativ atât asupra celor 16.000 de persoane cu dizabilități instituționalizate dar și asupra celor care se află în comunitate, vă adresăm solicitarea de a permite intervenția CRJ în ședința CES de azi, 10 mai 2022.

Principalele argumente în susținerea intervenției noastre sunt următoarele:

  • Răspunsul MIPE la Scrisoarea Comisiei Europene din noiembrie 2021: https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Doc-11-02-11-2021-MIPE-Document-_Proces-consultare-POIDS.pdf
  • Analiza CRJ la nivel național din care a reieșit că toate proiectele de construire a locuințelor protejate sunt blocate din motive care țin de accesibilitate, segregare, izolare, lipsa interesului actorilor locali și  resurse financiare insuficiente. Analiza a mai arătat și că România ține blocate aproape 40 de milioane de Euro pentru a dezinstituționaliza 600 de persoane cu dizabilități. Aplicând standardul de cost actual am demonstrat că statul român ar fi dezinstituționalizat cu aceeași bani nu 600, ci între 3000 – 6000 de persoane cu dizabilități. Nicio persoană cu dizabilități nu a fost dezinstituționalizată în 5 ani din cei 40 mil. Euro și nici din sumele alocate prin PIN: https://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/asigurarea-protectiei-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati-intelectuale-si-psihosociale-aflate-in-situatii-de-risc-pledoarie-pentru-dreptul-la-sanatate-si-la-viata-independenta/harta-fondurilor-europene-pentru-dezinstitutionalizare/
  • Guvernul nu a demonstrat care este stadiul actual al construcțiilor începute prin PIN în urmă cu mai mulți ani și nici finalitatea acestora. Persoanele cu dizabilități instituționalizate nu mai pot aștepta ca autoritățile române să investească milioane de euro în locuințe protejate care sunt forme de instituționalizare de mici dimensiuni – 16-20 de persoane/locuință, lipsite de posibilitate de a duce o viață demnă în comunitate, segregate în medii rurale greu accesibile și lipsite de accesul la profesioniști și familie.
  • Dacă CES va aproba acest HG în forma propusă – creează un precedent periculos și România riscă sancțiuni la nivel internațional din partea Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și a Comisiei Europene.
  • Extras din răspunsul MIPE:

”MIPE: Soluțiile de locuire a persoanelor cu dizabilități sau a copiilor in proces de dezinstituționalizare in locuințe protejate au fost alese spre finanțare atât in urma solicitărilor ANDPDCA, cat si a celor din cadrul societății civile, dar măsura nu a mai fost inclusă în versiunea actualizată a POIDS, in urma opiniei negative din partea Comisiei Europene (septembrie 2021).”

”MIPE: În cazul închiderii centrelor de plasament opiniile FONPC au intrat in contradicție cu cele ANDPDCA in aceasta faza a programării, deși într-o adresa anterioara (iulie 2020) ANDPDCA solicita sprijinul MIPE pentru închiderea unor centre in perioada 2021-2027, prin actualele masuri din POCU si POR nefiind suficiente. MIPE a încercat moderarea divergentei, pentru a putea lua o decizie de finanțare prin POIDS, dar soluția a venit dintro a treia sursa, respectiv Comisia Europeana care ne-a transmis prin corespondenta din 27 septembrie 2021 ca nu este de acord cu procesul de dezinstituționalizare prin locuințe protejate (nici de 12 persoane, nici de 6 persoane). În consecință, propunerea FONPC nu a fost preluată în versiunea revizuită a POIDS.”

 

Contăm pe sprijinul dumneavoastră că vom avea ocazia să ne susținem punctul de vedere în sedința de azi.

Cu deosebită considerație,

Georgiana Pascu

Manager de program

Centrul de Resurse Juridice

Tel. 0729 8811 59

Email gpascu@crj.ro