Documente de poziţie

În cadrul proiectului au fost redactate 5 documente de poziție/policy papers de către ONG-urile formate, cu asistența și contribuția CRJ, pe teme de interes comun pentru acestea. Activitatea a avut drept scop creșterea capacității ONG-urilor care deservesc grupuri vulnerabile/discriminate de a folosi standarde internaționale de drepturile omului pentru a problematiza situațiile cu care se confruntă persoanele discriminate și pentru găsi soluții, lucrând împreună la redactarea acestor documente. Problemele abordate au fost: absența accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități; dificultatea de a obține acte de identitate pentru persoane vulnerabile, care nu pot face dovada domiciliului; absența unor centre pentru diseminarea culturii egalității de gen; nevoia de centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale; nevoia de servicii avocațiale în regim pro bono:

1. Încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități prin lipsa de accesibilizare

2. Facilitarea accesului la documente de identitate pentru persoanele vulnerabile

3. Timișoara are nevoie de un spațiu pentru diseminarea ideilor și culturii egalității de gen! CIDD-FEM

4. Centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ în contextul românesc

5. Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală