Ofertă de formare CRJ în domeniul antidiscriminării

Ce este managementul diversităţii (MD)?

Managementul diversităţii este dezvoltarea activă şi conştientă a unui proces strategic, de comunicare şi management orientat spre viitor şi motivat de valori pentru a accepta şi folosi anumite diferenţe şi similarităţi drept potenţial într-o organizaţie, un process care creează valoare adăugată pentru organizaţie. (HEC, IDM & MPG, Training Manual for Diversity Management, 2007)

De ce MD?

 • Pentru că discriminarea e injustă şi ilegală
  • Discriminarea şi hărţuirea afectează în mod negativ angajata/angajatul şi abilităţile sale de a funcţiona normal prin crearea unui mediu intimidant, ostil, umilitor şi degradant.;
  • Discriminarea e sancţionată în România prin diferite acte normative.
 • Pentru că încurajarea diversităţii are sens din punct de vedere economic:
  • Diversitatea dă o identitate aparte şi o valoare adăugată brandului şi reputaţiei angajatorului;
  • Diversitatea întăreşte cultura organizaţională, în timp ce angajaţii sunt mai motivaţi şi eficienţi;
  • Un mediu divers creşte atât fidelitatea angajaţilor cât şi a clienţilor;
  • Angajaţi diverşi aduc perspective diferite şi cresc nivelul de creativitate;
  • Atunci când discriminarea lipseşte din procesul de angajare, baza de recrutare a talentului creşte;
  • Lipsa discriminării înseamnă evitarea costurilor proceselor pentru încălcarea legislaţiei antidiscriminare;
  • În general, diversitatea creşte profitul.

De ce acum?

 • Deoarece diversitatea forţei de muncă din România creşte;
 • Deoarece angajaţii români şi-au dezvoltat aşteptări diferite – mulţi au ani de muncă în afara ţării în spate
 • Deoarece România este parte a UE – managementul diversităţii orientat spre business este un obiectiv al Comisiei Europene.
 • Accesarea fondurilor structurale impune respectarea principiului egalităţii de şanse.

Ce oferim?

Audit al diversităţii

Obiectiv: să ofere o evaluare a situaţiei curente a unei organizaţii/companii în ceea ce priveşte implementarea principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării în vederea implementării managementului diversităţii. Auditul diversităţii include un set de chestionare şi interviuri cu angajaţi şi manageri în ceea ce priveşte cultura organizaţională cu privire la egalitate, atitudini faţă de diversitate, etc…

Managementul diversităţii

Obiectiv: la sfârşitul formării participanţii vor fi dezvoltat abilităţi specifice care să le permită şi integreze, valorizeze şi gestioneze diversitatea şi beneficiile sale la locul de muncă.

Conţinut specific al cursului de formare (adaptabil la nevoile clientului)

 • Managementul diversităţii, egalitate de şanse, acţiune afirmativă – ce înseamnă şi cum funcţionează
 • Prevederi legislative româneşti şi europene în domeniul antidiscriminării
 • Beneficiile diversităţii – bune practici – şi dezavantajele discriminării – costuri specifice
 • Filtrul personal, norme culturale, bariere în acceptarea diferenţei
 • Diversitatea ca valoare a culturii organizaţionale
 • Introducerea schimbării pentru diversitate – un model adaptabil

Egalitatea de şanse şi nediscriminarea

Obiectiv: la sfârşitul cursului de formare, participanţii vor fi dezvoltat competenţele necesare pentru a promova şi aplica la locul de muncă şi în activităţile zilnice principiul egalităţii de şanse şi combaterii discriminării.

Conţinut specific al cursului de formare (adaptabil la nevoile clientului):

 • Legislaţia românească şi europeană în domeniu
 • Noţiuni şi exemple specifice (discriminare directă şi indirectă, victimizare, hărţuire, etc….)
 • Cum să reacţionezi la discriminare:
  • Proceduri interne
  • Remedii legale
  • Instituţii specifice
  • Cadrul european
 • Cum se implementează politicile antidiscriminare la locul de muncă
 • Bune practici

Care este experienţa noastră?

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) are un program antidiscriminare din anul 2003.

Dincolo de cercetare, lobby, advocacy, networking şi activităţi de litigare strategică, CRJ a implementat şi continuă să implementeze activităţi de formare:

 • Proiectul „Antidiscrimination and Diversity Training” – VT/2006/009 în România finanţat de Comisia Europeană
 • Angajat/ă european/ă = Angajat/ă egal/ă! ”proiect finanţat  Phare 2004 ce a inclus formare specifică pentru managerii de resurse umane
 • Reţea multiregională de servicii de consiliere pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” proiect finanţat POS-DRU prin care CRJ a format şi informat peste 1000 de persoane în domeniul anti-discriminării,managementului diversităţii şi incluziunii sociale. De asemenea, în cadrul proiectului am dezvoltat şi implementat instrumente de managementul diversităţii la nivelul unor întreprinderi locale.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) oferă modulele prezentate mai sus în mod gratuit în cadrul proiectelor pe care le implementează.

La cerere însă, CRJ oferă aceste module de formare şi contra cost angajatorilor şi angajaţilor interesaţi. Durata standard a unui modul este de 5 zile. Numărul participanţilor este de 12 iar costul este de 200 euro/participant. Aceşti parametri sunt negociabili în funcţie de nevoile şi posibilităţile solicitanţilor.

Modulul de audit al diversităţii este oferit alături de modulul de managementul diversităţii atunci când acestea fac parte dintr-un program mai larg de implementare a managementului diversităţii la nivelul angajatorului. Costurile asistenţei CRJ pentru un astfel de program se stabilesc în funcţie de fiecare caz în parte.

PDF: Ofertă de formare CRJ in domeniul antidiscriminarii