Anunț achiziție Servicii de pilotare

Cerere de ofertă pentru procedura ”selecție de oferte” pentru achiziţia de servicii de pilotare a procesului de evaluare a nevoii de sprijin în luare deciziilor

Fundația Centrul de Resurse Juridice solicită oferte pentru achiziţia de servicii de pilotare a procesului de evaluare a nevoii de sprijin în luare deciziilor (trecerea de la măsura punerii sub interdicţie judecătorească la măsurile de asistenţă în luarea deciziilor).

Serviciile vor fi furnizate persoanelor cu dizabilităţi şi angajaţilor din cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial şi centru de zi sau comunitate destinate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau psihosociale, spitalelor de psihiatrie, direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, direcţiilor de asistenţă socială şi serviciilor de autoritate tutelară din cadrul primăriilor.

Achiziția de desfășoară în cadrul proiectului „Liber să decid. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, ACF_A7_MM_05 finanțat prin Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Achiziția se realizează în conformitate cu Procedura stabilită în cadrul Programului Active Citizens Fund România și se completează cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Ordinului nr. 1284/12.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene privind aprobarea procedurii competitive aplicabile beneficiarilor privați.

Caracteristici generale ale serviciilor: Conform caietului de sarcini

Va rugam sa trimiteti oferta Dumneavoastra pe adresa de e-mail office@crj.ro, până la data de 25 septembrie 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 021.212.06.90 sau 0728.112.187, email: gpascu@crj.ro, persoană de contact: Georgiana Pascu