Anunț selecție Responsabil comunicare și relații publice

Centrul de Resurse Juridice anunţă deschiderea procedurii de selecţie pentru angajarea unui expert Responsabil comunicare și relații publice, în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259.

Anunt selectie PR