APEL URGENT: OAMENI CU DIZABILITĂȚI ÎN CUȘTI, ÎN SIGHETU MARMAȚIEI

ENGLISH VERSION HERE.

Citește Raportul vizitelor inopinate realizate de CRJ în Sighetu Marmației.

Azi, 3 septembrie 2019, Centrul de Resurse Juridice și Tonal lansează un apel urgent la acțiune, urmare a unor situații deosebit de grave identificate la Centrul pentru de Recuperare pentru Persoane cu Handicap (fosta secție de dermatologie din curtea Spitalului Municipal) și la Secția de psihiatrie I Bărbați din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș.

Situațiile observate de CRJ și Tonal încalcă drepturile fundamentale ale omului.

La CRRPH Sighetu Marmației  (centrul din curtea Spitalului Municipal) la orele 13:30:

 • Opt persoane cu dizabilități psihosociale și intelectuale erau închise în cinci cuști; cuștile sunt de aproximativ 2,5 m înălțime, cu ramă metalică și plexiglas transparent;
 • Trei persoane erau legate cu cămăși și fâșii din cârpe;
 • Canalizarea se deversa în spatele clădirii, pe sol – miros pestilențial de fecale în curtea în care beneficiarii ar trebui să își petreacă timpul;
 • Nu există personal specializat și singurii care ar fi putut desfășura activități cu cei 30 de beneficiari ai centrului erau o asistentă medicală și trei infirmieri;
 • Singurele informații disponibile la fața locului erau exclusiv de ordin medical; nu au fost prezentate planurile de intervenție psiho-socială.

La Secția de Psihiatrie I ”Bărbați” Sighetu Marmației:

 • Condiții insalubre, aglomerare, lipsă de personal specializat, subfinanțare importantă;
 • Situații cu risc ridicat de vătămare, autovămare și agresivitate;
 • Dificultăți procedurale majore în internarea pacienților, în relația cu serviciul de ambulanță;
 • Terapie exclusiv medicamentoasă (fără programe psihoterapeutice);
 • Dificultăți în gestionarea internărilor nevoluntare;
 • Discriminare pe criterii diagnostice prin aglomerarea secțiilor de psihiatrie de la Sighetu Marmației, cu cea mai grea cazuistică din Maramureș.

Suntem martorii unei situații dramatice, situație rămasă încremenită în timp, în trecut, ce încalcă toate tratatele internaționale de drepturile omului: Convenţia europeană a Drepturilor Omului; Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi; Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina de la Oviedo. Imaginile din instituțiile vizitate sunt o reflexie a priorităților și a valorilor morale ale societății noastre.

Solicităm deplasarea și intervenția de urgență a Ministrului Sănătății, doamna Sorina Pintea, a Președintelui Consiliului de Monitorizare pentru implementarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, domnul Florinel Butnaru, a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii din subordinea Avocatului Poporului, doamna Magda Ștefănescu, a Președintelui Consiliului Județean, domnul Gabriel Valer Zetea, a Agenției Județene pentru Prestații și Inspecție Socială Maramureș și a Directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, doamna Alina Coste Mădăraș.
___

Notă:
La data de 6 septembrie 2019, AJPIS Maramureș a informat Centrul de Resurse Juridice că beneficiarii din structura Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei (pavilionul C17 neurologie) au fost relocaţi, în urma unui control efectuat de echipa de control a inspecției sociale. Conform informațiilor furnizate de AJPIS Maramureș, acțiunea echipei de control s-a finalizat printr-un act de control adus la cunoștința conducerii DGASPC Maramureș şi o notă de informare adusă la cunoștință structurilor superioare, documente pe care Centrul de Resurse Juridice le-a solicitat în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Pentru mai multe informații:

Centrul de Resurse Juridice, Georgiana Pascu, manager de program, gpascu@crj.ro, 0729881159;

Asociația Tonal, Mugur Frățilă, psiholog, președinte consiliului director office@tonal.ro, 0744248489.

NOTĂ: Vizitele de monitorizare au loc în cadrul Programului „Pledoarie pentru demnitate” derulat începând cu anul 2003 de Centrul de Resurse Juridice. Deplasarea şi onorariile echipei sunt asigurate prin ProiectulSprijin pentru implementarea articolului 19, co-finanțat de către Open Society Institute Mental Health Initiative şi CRJ.

Nicio activitate derulată de CRJ în scopul monitorizării şi asigurării accesului la justiţie pentru rezidenţii cu dizabilităţi aflaţi în centrele rezidenţiale publice sau private, locuinţe protejate, case de tip familial, centre de plasament sau spitale de psihiatrie, nu este finanţată de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de către o altă autoritate publică centrală sau locală.

Mai multe informații despre activitatea de monitorizare și raportare a CRJ:

Harta deceselor – https://www.crj.ro/harta-deceselor-in-spitalele-de-psihiatrie-centrele-de-plasament-si-centrele-de-protectie-a-persoanelor-cu-dizabilitati/

Hotărârea CEDO: https://www.crj.ro/curtea-europeana-pentru-drepturile-omului-a-condamnat-romania-in-dosarul-crj-in-numele-lui-valentin-campeanu-vs-romania/

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei: https://www.crj.ro/ultima-decizie-a-comitetului-de-ministri-cu-privire-la-executarea-hotararii-cedo-in-speta-valentin-campeanu/