Ce este asistența privind încheierea actelor juridice?

vizualul articolului. Ilustratie cu trei persoane. Una dintre ele, un bărbat, sta jos si pare îngrijorat. Alături de el, un bărbat și o femeie zâmbesc și par sa îl încurajeze. Textul spune: "ce este asistența privind încheierea actelor juridice?" Proiect derulat de Centrul pentru resurse juridice . Liber sa decid.

vizualul articolului. Ilustratie cu trei persoane. Una dintre ele, un bărbat, sta jos si pare îngrijorat. Alături de el, un bărbat și o femeie zâmbesc și par sa îl încurajeze. Textul spune: "ce este asistența privind încheierea actelor juridice?" Proiect derulat de Centrul pentru resurse juridice . Liber sa decid.

Citește varianta TEXT SIMPLIFICAT, pentru persoanele cu dizabilități intelectuale.

Practicile tutelei și a interdicției judecătorești au fost interzise în 2020 de către Curtea Constituțională a României (CCR), persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale nemaiputându-le fi încălcat dreptul de a lua decizii proprii, decizii ghidate de dorințele și nevoile fiecăruia.

În urma acesteia, România a trebuit să găsească și să redacteze noi legi privind măsurile de sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități, care de data asta să țină cont de prevederile Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CDPD).

Convenția obligă statele semnatare, inclusiv România, să ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale să fie sprijinite în luarea propriilor decizii. Convenția respinge ideea ca o altă persoană să decidă în locul persoanei cu dizabilități, lucru care se întâmplă când o persoană este pusă sub interdicție judecătorească, iar dreptul de decizie revine unui tutore.

Astfel, România a adoptat în aprilie 2022 o nouă lege, Legea 140/2022, care ar trebui să aducă noi măsuri și instrumente prin care persoanele cu dizabilități să fie sprijinite în luarea deciziilor, să își capete independența la care au dreptul. O astfel de nouă măsură introdusă este cea a Asistenței pentru încheierea actelor juridice.

CE ESTE?

Asistența pentru încheierea actelor juridice se referă la faptul că o persoană aleasă de persoana cu dizabilități va putea oferi suport și sfătuire pentru înțelegerea, încheierea și luarea unei anumite decizii. Această persoană de sprijin nu va lua decizii în locul persoanei cu dizabilități, ci o va ajuta să decidă singură, după propriile dorințe și nevoi.

Persoana cu dizabilități majoră, trecută de 18 ani poate cere acest lucru la un notar.

Această măsură este acordată pe o perioadă determinată de 2 ani, nefiind permanentă. Există posibilitatea de prelungire cu încă 2 ani, precum și terminarea ei înainte de cei 2 ani în situații expres prevăzute de lege (spre ex., dacă persoana cu dizabilități solicită acest lucru înainte de expirarea termenului).

CARE SUNT PAȘII?

Persoana majoră care cere Asistență pentru încheierea actelor juridice alege o persoană care să îi ofere asistență, cu acordul acesteia.

Alături de aceasta, persoana în cauză va formula o cerere la un notar.

Notarul trebuie să aibă biroul în raza judecătoriei atribuită locului în care locuiește persoana care formulează cererea – notarul trebuie să aparțină judecătoriei cele mai apropiate.

În cerere trebuie trecute datele din buletinul amândurora (persoana majoră care formulează cererea și persoana aleasă de aceasta care va oferi asistență), dar și o listă cu obiecte (bunuri) care sunt în proprietatea celui/celei care formulează cererea (obiecte pe care le deține persoana care cere Asistență – casă, mașină, obiecte de valoare, dar și altele).

Notarul stabilește o zi în care va răspunde la această cerere. El va comunica ziua respectivă și unei rude, persoane din familia celui care a depus cererea, pentru a formula obiecții (nemulțumiri) privitor la cerere, dacă e cazul.

Persoana care formulează cererea se va prezenta la notar alături de persoana care va oferi asistență la data stabilită de notar. La această întâlnire pot veni și alte persoane interesate, cu acordul persoanei care formulează cererea și a notarului.

La întâlnire, notarul va asculta persoana care cere asistență și va verifica dacă aceasta înțelege însemnătatea cererii formulate.

Notarul va da un răspuns motivat cererii și va preciza cine e asistentul și pe ce durată se dispune ăsura (cât va dura aceasta).

Notarul trimite apoi încheierea către persoana care a formulat cererea, către asistentul ales de persoană și către autoritatea tutelară. Notarul va nota măsura de Asistență într-un registru (Registrul național de evidență a măsurilor de sprijin și ocrotire luate de notarul public și instanța de tutelă).

CONDIȚII ȘI EXCPEȚII

Pentru folosirea acestui instrument, persoana cu dizabilități trebuie să fie majoră, să fi împlinit vârsta de 18 ani.

O a doua condiție este ca persoana care face cererea la un notar să aibă o dizabilitate intelectuală sau psihosocială.

O persoană cu dizabilitate intelectuală este o persoană care prezintă dificultăți mai mici sau mai mari în înțelegerea unor informații noi și complexe sau în învățarea și punerea de noi lucruri în practică.

O persoană cu dizabilitate psihosocială este o persoană care prezintă sau a prezentat în trecut un diagnostic de sănătate mintală, precum și cei care beneficiază sau au beneficiat de servicii de îngrijire a sănătății mintale.

Aceasta pot avea nevoie de ajutor atunci când se pune problema de luarea unei decizii, fie din perspectiva înțelegerii situației și/sau pentru punerea în practică a deciziei luate.

Notarul poate refuza cererea de obținere a Asistenței în cinci situații:

  • sunt îndoieli serioase cu privire la înţelegerea, de către persoana care formulează cererea, a semnificaţiei cererii formulate;
  • sunt îndoieli serioase cu privire la posibilitatea exprimării, de către persoana care formulează cererea, a dorinţelor şi preferinţelor sale;
  • sunt elemente care dau naştere în mod serios temerii că persoana care formulează cererea va suferi un prejudiciu prin numirea asistentului;
  • un membru al familiei persoanei care formulează cererea sau o altă persoană interesată formulează obiecţii cu privire la numirea asistentului;
  • asistentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru numirea sa (vezi mai jos care sunt condițiile).

CINE ESTE ASISTENTUL?

Asistentul este o persoană care acționează ca un intermediar între persoana majoră care formulează cererea și persoanele cu care aceasta din urmă încheie anumite acte juridice. Asistentul ar trebui să fie o persoană de încredere pentru persoana care formulează cererea, acesta fiind obligat să fie prudent, diligent, onest și loial.

Asistența este o sarcină gratuită.

Asistentul trebuie să acționeze întotdeauna conform preferințelor și dorințelor persoanei căreia îi acordă sprijin.

Asistentul nu încheie acte în numele persoanei și nici nu aprobă actele încheiate de aceasta, ci doar oferă sprijin și suport în vederea încheierii lor.

Orice persoană se va putea plânge de activitatea asistentului la instanța de tutelă, dacă acesta aduce pagube persoanei pe care o asistă.

Asistentul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

  • să aibă peste 18 ani
  • să nu fie pus sub interdicție judecătorească sau sub curatelă
  • Să nu fie fost declarat incapabil de a fi tutore sau decăzută din drepturile părintești
  • a fost îndepărtat anterior din pozițiea de tutore
  • Să nu aibă interesele potrivnice cu cele ale persoanei care formulează cererea

Persoana care va deveni asistent trebuie să prezinte anual sau când expiră perioada de asistență pentru care a fost numit un raport legat de sarcinile îndeplinite în acești ani. Raportul este adresat autoritații tutelare competente.

 

Legea 140 în forrmat original

sau citește 

TEXT SIMPLIFICAT. Legea 140 din 2022: Măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale