Ce este curatela, când și cum se instituie?

Dacă ai nevoie de ajutor cu formularea și depunerea unei asemenea cereri sau dacă ai orice nelămuriri în procesul pe care îl implică instituirea curatelei, te rugăm să ne contactezi:
office@crj.ro / (+40) 0728 112 187.

Iată câteva lucruri care îți pot fi de ajutor dacă vrei să soliciți instituirea curatelei:


CE ESTE CURATELA?
Curatela este o măsură de ocrotire temporară a unei persoane capabile, aflată în anumite situații care o împiedică să-și exercite drepturile, să-și îndeplinească obligațiile și să-și apere interesele, cum ar fi bătrânețe, boală sau infirmitate fizică.

CINE POATE CERE INSTITUIREA CURATELEI?
Curatela se poate cere de către persoana care urmează să fie reprezentată, de către cei apropiați, autoritățile publice sau orice persoană interesată. Ca regulă, curatela se poate institui doar cu consimţământul (acordul) celui ce urmează a fi reprezentat/ocrotit.

UNDE SE DEPUNE CEREREA?
Cererea de instituire a curatelei se depune la judecătoria de la domiciliul persoanei ce urmează a fi ocrotită. Cererea se depune la registratura judecătoriei, în baza unei programări efectuate telefonic și se va da un număr de înregistrare al cererii.
Pentru datele de contact ale fiecărei instanțe se poate accesa următoarea adresă: http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx

CE CUPRINDE CEREREA?
Cererea va cuprinde în introducere datele de identificare ale persoanei care face cererea și ale persoanei pentru care se cere curatela și se vor depune copii ale actelor de identitate ale viitorului curator și ale persoanei pentru care se cere ocrotirea.
În cerere se vor arăta motivele pentru care trebuie luată această măsură și se va menționa că cererea este formulată în temeiul art. 527, art. 530 și urm C.proc.civ., raportat la art. 178 alin (a) Cod civil.
▶  PUTEȚI FOLOSI ACEST MODEL

Mai jos găsești câteva exemple de decizii de admitere a cererii de curatelă. Fragmente din acestea pot fi folosite în propriile voastre solicitări de instituire a curatelei sau pot fi date ca exemplu în cererea voastră (dă click pe numele judecătoriei sau tribunalului pentru a intra pe fiecare decizie în parte):
Judecătoria Vaslui / Tribunalul Mehedinți / Judecătoria Ploiești / Judecătoria Dorobani / Judecătoria Buftea / Judecătoria Hârlău / Tribunalul Gorj / Judecătoria Deva / Judecătoria Moinești.

CE ALTE DOCUMENTE SUNT NECESARE?
Pentru persoana care cere ocrotirea prin curatelă se vor atașa la cerere dovezile bolii sau infirmității fizice (spre exemplu certificat de încadrare în grad de handicap, documente medicale etc.)
Pentru persoana care va deveni curator, se va atașa cererii adeverința de la medic în original din care sa reiasa ca este aptă pentru a fi curator și cazierul său judiciar.

CE URMEAZĂ DUPĂ DEPUNEREA CERERII?

  • Judecătoria va înregistra dosarul. Îți recomandăm să depui și o solicitare de acces la dosarul electronic. Îți va fi mai ușor să vezi ce documente se depun și să afli noutățile din proces. 
  • Judecătorul va verifica dacă sunt respectate toate cerinţele şi poate decide numirea cu rol de curator a persoanei pe care ai ales-o.
    Din acest moment, curatorul are rolul de a proteja interesele persoanei ocrotite, de a îi administra bunurile dar nu are dreptul de a le vinde, schimba, înstrăina în vreun fel, fără autorizare specială din partea unui judecător.
  • Poate exista și situația în care judecătorul nu consideră potrivită numirea curatorului. Ai dreptul să contești decizia judecătorului în termen de 30 de zile de la comunicare (nu uita să verifici dosarul electronic!), prin depunerea unui APEL la tribunal.

***

Îți reamintim: dacă ai nevoie de ajutor cu formularea și depunerea unei asemenea cereri sau orice nelămuriri în procesul pe care îl implică ridicarea interdicției judecătorești, te rugăm să ne contactezi: office@crj.ro / (+40) 0728 112 187.

***