Centrul de Resurse Juridice atrage atenţia asupra prevederilor discriminatorii din Proiectul de Strategie a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor (2011-2020)

Referitor la Proiectul pentru o nouă Strategie a Guvernului României de incluziune a romilor, postat pe website-ul Secretariatului General al Guvernului (supus dezbaterii publice până la data de 31 august 2011), Centrul de Reusurse Juridice atrage în primul rând atenţia asupra unor prevederi, măsuri sau acţiuni propuse care au un caracter discriminator, sau pleacă de la premise discriminatorii.1 Centrul de Resurse Juridice consideră că, deşi nu vorbim de un document final încă, prezenţa discriminării într-o propunere de Strategie pentru combaterea acesteia, nu sfidează doar logica elementară, ci este un fapt extrem de grav şi ofensator. Aceste aspecte discriminatorii dovedesc fără tăgadă inexistenţa unui angajament real pentru incluziunea romilor.

Pozitie CRJ – Proiect Strategie romi