Cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii organizare evenimente.

Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 2 evenimente în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), astfel:

1.         O sesiune de instruire pentru ong-uri și autoreprezentanți persoane cu dizabilități

2.         O dezbatere națională de 2 zile, în București

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 50.874,24 lei fara TVA;

  • Contravaloarea aferenta serviciilor de decontare a cheltuielilor de transport va fi de maxim 14.327,73 lei (fara tva) pentru toti participantii și pentru ambele evenimente;
  • Cheltuielile de transport vor fi decontate in totalitate, indiferent de valoarea acestora/ persoana, in baza documentelor justificative prezentate, pana la limita valorii de 14.327,73 lei (fara tva).
  • Modalitatea de achiziție: procedura proprie conform Legii 98/2016;
  • Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut”, respectiv valoarea totală cea mai scăzută a serviciilor ofertate, în condițiile respectării integrale a cerintelor tehnice minimale;
  • Termen limita de transmitere a ofertelor: 28.11.2022, ora 12.00.
  • Modalitatea și locul de transmitere a ofertelor: oferta și toate documentele solicitate, vor fi semnate de către reprezentantul legal al ofertantului sau un reprezentant împuternicit, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei.  În cel din urmă caz, se va prezenta o împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent.

Ofertele vor fi transmise pe email la adresa cristina.niculie@crj.ro, office@crj.ro  până la data și ora limita de transmitere.Se va intocmi cate o oferta pentru fiecare eveniment in parte.

Nu se accepta oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini de la acest link.

Citește aici invitația de participare.