COMUNICAT DE PRESĂ: AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități – Proiect derulat în parteneriat de Centrul de Resurse Juridice și Ministerul Public

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunță lansarea proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi, care are ca scop îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri al  Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate. Partenerii își propun prin acest proiect să contribuie la creșterea capacității magistraţilor şi a societăţii civile de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin pilotarea unui mecanism de protecţie și prin elaborarea unui Plan de acţiune pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.

AdaptJust se adresează în egală măsură procurorilor, judecătorilor, avocaților, medicilor cu specializarea în psihiatrie, psihologilor și asistenților sociali care activează în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin acțiuni de formare continuă, informare și sprijin acordat de experți independenți. Proiectul prevede totodată dezvoltarea unui plan de acțiuni pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante, crearea unor grupuri interdisciplinare de lucru, formarea de experți, cursuri de formare specifice în domeniul facilitării accesului la justiţie, manuale, dezvoltarea unei rețele de experți psihosociali la care să apeleze parchetele și instanțele în cauzele care implică persoane cu dizabilități mintale.

Proiectul urmărește pilotarea la nivel național a unui mecanism de protecție a acestor drepturi (vizite de monitorizare, call center, acordare de consiliere, asistență și reprezentare juridică – inclusiv direct în centre) și promovarea dialogului și parteneriatului între instituțiile publice și societatea civilă, prin procese participative și consultative, implicarea beneficiarilor în toate etapele proiectului, crearea unor mecanisme de consultare și capacitarea lor și a organizațiilor lor de a documenta și raporta inclusiv către instituțiile europene, realizarea de studii privind impactul legislației naționale și europene, dar și cu privire la situația drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale în România.

CONTEXT: În prezent, în România, există aproximativ 17.500 de persoane instituționalizate cu dizabilități, iar conform statisticilor[1], 56.6% dintre acestea au o dizabilitate mintală. Inițiativa proiectului a apărut în contextul în care, conform statisticilor, persoanele cu dizabilități au acces mai redus la sistemul de justiție față de cele fără dizabilități atunci când au nevoie să sesizeze o încălcare a drepturilor. Studiul naţional citat anterior arată că doar 40%  dintre persoanele cu dizabilități reușesc să parcurgă etapele care țin de depunerea unei plângeri și doar 15% contestă decizia unei instanţe (față de 29% persoane fără dizabilități).

Asigurarea accesului la justiție este cu atât mai importantă cu cât persoanele cu dizabilități, în special cele cu dizabilități intelectuale și psihosociale plasate în instituţii medicale şi sociale, sunt în mod disproporționat expuse violenței și neglijării. Prevalenţa violenței împotriva persoanelor cu dizabilități este de 1,5 ori mai mare decât împotriva persoanelor fără dizabilități și riscul ca persoanele cu dizabilități mintale să fie expuse violenței este de 4 ori mai mare[2]. Din datele colectate de CRJ a reieşit că anual mor în jur de 1500 de persoane cu dizabilităţi în instituţii sociale şi medicale şi că doar câteva dintre aceste decese sunt raportate pentru a fi investigate ca fiind decese suspecte, în contextul în care rata mortalităţii în rândul tinerilor cu dizabilităţi instituţionalizaţi este de 16 ori mai mare decât cea a populaţiei.

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010, recunoaște acestora dreptul de a avea acces efectiv la justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți, și obligă statul să implementeze măsuri de formare a actorilor implicați în domeniul administrării justiției. Principala problemă adresată prin proiect este accesul dificil la justiție al persoanelor cu dizabilități, inclusiv lipsa procedurilor adaptate gradului de dizabilitate (nu există, printre altele, mecanisme de plângere şi protecţie disponibile, acces la un remediu și o cale de atac efective, nici mecanisme pentru prevenirea relelor tratamente sau protejarea dreptului la viață și la libertate și siguranță), aspecte reliefate într-o serie de decizii ale Comitetului de Miniştri, încă neimplementate integral în practică, dintre care menționăm   CRJ pentru V. Câmpeanu v. România ,Parascineti v. România, B. v. România (nr. 2), N v. România, R.D și I.M.D v. România, E.B. v. România.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, accesați: https://bit.ly/AdaptJust


Persoane de contact:
Georgiana Pascu, CRJ, coordonator tehnic CRJ / gpascu@crj.ro
Adrian Gavrilescu, Ministerul Public, manager de proiect din partea partenerului / gavrilescu_adrian@mpublic.ro

__________________________________________________________________

Proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi este implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Mai multe detalii despre finanțator: www.eeagrants.ro și www.frds.ro. Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală. Perioada de implementare este noiembrie 2021 – octombrie 2023. Detalii aici: https://bit.ly/AdaptJust. Conținutul proiectului (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Lucrând împreună pentru o Europă incluzivă!


___________________________________________

[1], [2] „Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România”, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, 2021