AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Despre proiect:

Persoanele cu dizabilități se confruntă cu un acces mai redus la sistemul de justiție decât cele fără dizabilități atunci când au nevoie să sesizeze o nedreptate sau o încălcare a drepturilor. Eliminarea barierelor legislative și tehnice devin o acțiune necesară pentru ca acestea să poată avea acces la mecanisme de plângere și de sesizare adecvate în fața autorităților din justiție. Cadrul legal actual nu permite realizarea adaptărilor procedurale inerente administrării actului de justiție, ori asigurarea accesului la asistență și reprezentare juridică gratuită sau accesibilă. Totodată, personalul din sistemul de justiție nu este format în sensul înțelegerii nevoilor persoanelor cu dizabilități, ce devin o categorie vulnerabilă în demersurile de justiție.

În prezent în România există aproximativ 17.500 de persoane cu dizabilități instituționalizate. Conform statisticilor 56.6% din au având o dizabilitate mintală. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Lg.221/2010, recunoaște acestora dreptul de a avea acces efectiv la justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți, și obligă statul să implementeze măsuri de formare a actorilor implicați în domeniul administrării justiției.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți implementarea hotărârilor CEDO și a deciziilor Comitetului de Miniștri al COE ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale private de libertate. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității actorilor relevanți de a clădi o justiție accesibilă și va pilota patru mecanisme de protecție. Accesul la justiție și gradul de implementare a prevederilor internaționale vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin formarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, și prin consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. Prin campania națională de comunicare și advocacy va spori capacitatea persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, de a sesiza încălcări ale drepturilor lor.

Obiective

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate. Proiectul va creşte capacitatea magistraţilor, avocaților, medicilor psihologi și psihiatri, asistenților sociali şi a societăţii civile de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi, va pilota cinci mecanisme de protecţie și va propune un Plan de acţiune pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.

Obiective specifice:

  • Creșterea capacității instituțiilor naționale de a implementa 5 dintre hotărârile CtEDO și 1 decizie a Comitetului de Miniștri de țară specifice în materia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală prin derularea unui (1) set mixt de acțiuni (o măsură) de formare continuă, informare și sprijin acordat de experți independenți adresat procurorilor, judecătorilor, avocaților, medicilor psihiatri, psihologilor și asistenților sociali, cât și prin 1 campanie de advocacy, pe o perioadă de 23 de luni.
  • Facilitarea accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală prin crearea și pilotarea, pe o perioadă de 23 de luni, a 1 mecanism național de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități private de libertate din instituții psihiatrice și sociale.
  • Creșterea nivelului de implementare a prevederilor documentelor internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități mintale prin fundamentarea, elaborarea și diseminarea unui Plan național de acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în instituțiile în care se află persoane cu dizabilități psihice sau intelectuale.

Activități: 

  • Cursuri de formare cu privire la implementarea hotărârilor CtEDO, recomandărilor CM și ale CDPD în materia prevenirii relelor tratamente, raportarea și investigarea plângerilor persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihice, private de libertate şi elaborarea plângerilor la CtEDO, CJUE şi Comisia Europeană.
  • Pilotarea Mecanismului de protectie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate. 
  • Formarea unei rețele de specialiști psihosociali în domeniul sănătății mintale și a drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale pe lângă parchete și instanțe de judecată (pilot în Bucureşti sectorul 4, Iaşi, Timişoara, Cluj, Bihor, Buzău şi Sibiu) 
  • Elaborarea unui manual de prevenire a tratamentelor rele, inumane şi degradante în privarea de libertate a persoanelor cu dizabilităţi sau cu probleme de sănătate mintală (inclusiv sănătate mintală şi instituţionalizarea persoanelor puse sub interdicţie) 
  • Formarea ONG-urilor și a autoreprezentanților persoane cu dizabilităţi în raportarea la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei şi la Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD)
  • Elaborarea Planului Național de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente aplicate persoanelor (minori și adulți) cu dizabilități / probleme de sănătate mintală în spitale de psihiatrie, centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, aresturi și penitenciare 

Perioada de implementare:

noiembrie 2021 – octombrie 2023

Finanțare:

Proiectul este implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală.
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.