CRJ publică studiul „Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infracţiuni”, în format electronic, în română și engleză

Astăzi, 14.10.2015, Centrul de Resurse Juridice publică în format electronic, în limba română şi engleză, studiul Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infracţiuni. Lansarea online a acestei publicaţii are loc într-un context politic nefavorabil iniţiativelor de reformă a recuperării creanţelor din infracţiuni. Senatul a respins proiectul de lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate ce conţinea, în forma adoptată de Comisia Juridică a Senatului, prevederi importante privind reutilizarea socială a bunurilor confiscate din infracţiuni. CRJ şi ONGurile din coaliţia „Iniţiativa pentru reutilizare” vor continua demersurile de advocacy la Camera Deputaţilor, care, sperăm, va adopta o formulă transparentă şi eficace de reutilizare socială a bunurilor confiscate din infracţiuni.

Studiul identifică modalităţile în care politica de reutilizare socială poate fi adoptată şi în România, în acord cu recomandările Directivei 2014/42/UE şi cu bunele practici dezvoltate la nivel european (studii de caz din Italia şi Spania fiind prezentante la finalul documentului). Analiza cuprinde variantele şi recomandările dezvoltate de coaliţia „Iniţiativa pentru reutilizare”, un grup de 35 de organizaţii neguvernamentale din România, active în domeniul social şi civic.

Capitolul 2 oferă definiţia reutilizării sociale, capitolul 3 descrie cadrul legal european în privinţa reutilizării sociale, capitolele 4-8 prezintă aranjamentele juridice în materia reutilizării sociale din Italia, Spania, Franţa, alte state membre ale UE şi România, capitolul 9 sumarizează rezultatele monitorizării procesului recuperării creanţelor din infracţiuni din România, în capitolul 10 este elaborată o prognoză a ratei de confiscare, în timp ce, în cadrul capitolului 11 sunt discutate alternativele de politici publice pentru reglementarea reutilizării sociale în România, iar în cadrul capitolului 12 este avansat un plan de advocacy; ultimul capitol este dedicat concluziilor şi recomandărilor.

ANEXE

Reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor confiscate din infracțiuni [RO]

Reuse of confiscated criminal assets for social purposes [EN]