CRJ solicită Ministerului Muncii facilitarea accesului în unităţile rezidenţiale de asistenţă socială

Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Doamnei Mădălina Turza, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
Ref.: Facilitarea accesului Centrul de Resurse Juridice în unităţile de asistenţă socială

București, 28 noiembrie 2019
Nr. CRJ: 310 / 28.11.2019

Stimată Doamnă Ministru,
Stimată Doamnă Preşedinte,

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a luat act de publicarea de către dvs. a informaţiilor privitoare la încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Urlaţi, jud. Prahova[1]. În cadrul conferinţei organizată la sediul ANDPDCA în data de 27 noiembrie 2019, v-aţi manifestat public deschiderea pentru a colabora cu organizaţiile neguvernamentale şi în domeniul protejării drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate în unităţile rezidenţiale de asistenţă socială.

O garanţie în acest sens o reprezintă vizitele de monitorizare inopinate organizate de ONG-uri care nu au o relaţie contractuală cu DGASPC-uri şi Consilii Judeţene şi care pot sesiza de urgenţă autorităţile relevante prin rapoarte de monitorizare sau pot depune denunţuri ori reprezenta persoanele instituţionalizate atunci când acestea au nevoie.

Centrul de Resurse Juridice derulează un program pentru protejarea drepturilor persoanelor instituţionalizate şi facilitarea accesului la justiţie din octombrie 2003, contribuind inclusiv la dezinstituţionalizarea unor minori şi adulţi cu şi fără dizabilităţi şi la contractarea serviciilor sociale în comunitate de la furnizorii de servicii sociale privaţi.

În iunie 2017, urmare a plângerilor în instanţă şi a situaţiilor de abuz prezentate de CRJ, ministrul muncii, dna Lia Olguţa Vasilescu a decis restricţionarea accesului experţilor CRJ (psihologi, asistenţi sociali şi avocaţi) în toate unităţile rezidenţiale de asistenţă socială din ţară. Hotărârea a fost transmisă CRJ şi tuturor direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, conducând la blocarea accesului la servicii în comunitate şi la justiţie a mii de persoane instituţionalizate, perpetuarea abuzurilor fizice, sexuale şi emoţionale asupra copiilor şi adulţilor instituţionalizaţi, cu sau fără dizabilităţi.

CRJ a continuat să solicite accesul în aceste insituţii prin intermediul instanţelor de judecată şi a solicitat apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi abuzate. Ultimul caz de acest tip este cel al celor opt persoane cu dizabilităţi închise în şase cuşti, alte trei persoane legate de paturi şi de un scaun într-un centru rezidenţial din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş. AJPIS şi DGASPC Maramureş au stabilit că mijloacele de contenţionare fizică sunt permise în acest centru şi că acele cuşti sunt de fapt camere de relaxare. Legea sănătăţii mintale specifică faptul că atât contenţionarea cu mijloace specifice, cât şi izolarea pot fi realizate numai în unităţi de asistenţă socială, DGASPC şi AJPIS Maramureş contribuind la încălcarea legii.

CRJ a încercat să îi viziteze pe cei 30 de tineri transferaţi la cererea echipei CRJ din centrul improvizat în curtea Spitalului Municipal din Sighetu Marmaţiei într-o fostă casă de tip familial din acelaşi oraş, însă i-a fost îngrădit accesul. Dată fiind situaţia deosebit de gravă şi solicitările de ajutor pe care le primim în continuare de la oamenii din locaţiile din Sighetu Marmaţiei, CRJ s–a adresat instanţei cu cererea de a ne facilita accesul. Acesta este un proces pe care CRJ l-a mai demarat şi în alte judeţe, cu succes, însă a durat şi doi ani de zile, timp în care mai mulţi oameni au continuat să fie abuzaţi şi închişi împotriva voinţei lor.

În ultimii doi ani, CRJ a adresat solicitări pentru asigurarea accesului în centre şi spitale de psihiatrie Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat, Consiliului de Monitorizare, ANDPCA (13 septembrie 2019 Nr.  221/13.09.2019) şi Ministrului Sănătăţii, însă, în ciuda promisiunilor, niciunul dintre miniştrii sau preşedinţii de autorităţi nu au revenit asupra schimbării deciziei de acces în centre şi spitale şi nici nu au transmis un mesaj public către DGASPC-uri şi spitale, că accesul CRJ este permis.

Comitetul de Miniştri a Consiului Europei, responsabil cu supravegherea executării hotărîrilor Curții Europene a Drepturilor Omului, a cerut Guvernului României în Decizia din iunie 2019 „să stabilească o cooperare eficientă cu societatea civilă” şi „să identifice, în strânsă cooperare cu Secretariatul, măsurile adecvate pentru a se asigura că procesul decizional privind plasamentul în instituțiile rezidențiale de asistență socială a persoanelor care nu sunt în măsură să dea un consimțământ valabil este însoțit de garanții adecvate, și că, aceste persoane, precum și cele plasate în spitalele de psihiatrie, au acces la căi de atac eficiente, permițându-le să se plângă în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe independente de tratamentul lor[2].

Prin prezenta, dat fiind interesul dvs. pentru monitorizarea respectării și implementării drepturilor copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi cu şi fără dizabilităţi, vă transmitem alăturat, în baza Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, propunerea noastră de acord de colaborare. Ne adresăm şi dvs., doamnă Ministru, deoarece Ministerul Muncii are şi atribuţii în efectuarea controlului şi inspecţiei activităţilor şi serviciilor  din  domeniile  sale  de competenţă, constatarea contravenţiilor pentru nerespectarea legalităţii, aplicarea sancţiunilor şi sesizarea organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Propunerea de acord de colaborare se întemeiază pe obligaţiile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ale Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii ce decurg din Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 221/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. Anexăm statutul şi actul de constituire al Centrului de Resurse Juridice. Vă stăm la dispoziție pentru eventuale clarificări, comentarii sau informații suplimentare.

Centrul de Resurse Juridice vă solicită, în baza art. 8 al Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, furnizarea unui răspuns în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării pețitiei şi asigurarea accesului în unităţile de asistenţă socială cât mai repede cu putinţă. Vă adresăm rugămintea de a ne furniza răspuns în format electronic, la adresa de e-mail office@crj.ro  şi gpascu@crj.ro .

Vă mulţumim.

Cu deosebită consideraţie,
Georgiana Pascu
Manager de Program
Centrul de Resurse Juridice

________________________________________________

[1] Centrul de Resurse Juridice a vizitat în 2016 Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Urlaţi, jud. Prahova. Concluziile monitorizării efectuate la acel moment şi transmise autorităţilor rsponsabile, aici: https://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/clinica-juridica-mobila/rapoarte-si-raspunsuri/

[2] Decizia Comitetului de Miniştri, iunie 2019: https://www.crj.ro/ultima-decizie-a-comitetului-de-ministri-cu-privire-la-executarea-hotararii-cedo-in-speta-valentin-campeanu/
________________________________________________
Documentele în format pdf, aici: Scrisoarea adresată MMPS și propunerea de Acord de colaborare.