CRJ vs ANRM

La data de 16.04.2010 am solicitat pârâtei să ne comunice următoarele informaţii:

  1. „Să ne comunicaţi care sunt licenţele de exploatare/explorare a minereurilor neferoase în curs de executare în România la acest moment: care sunt titularii licenţelor, în ce zone, pentru ce perioade?
  2. Care este cantitatea de minereu neferos pentru care a fost acordată licenţa de explorare/exploatare pentru fiecare licenţă în parte?
  3. Care este situaţia actuală a exploatării de la Baia Mare unde în anul 2000 s-a produs un accident ecologic? Care au fost măsurile de refacere a mediului după accident, de care aveţi cunoştinţă şi care este stadiul îndeplinirii lor?
  4. Să ne comunicaţi copii xerox ale acestor licenţe de exploatare/explorare”

Nu am primit niciun răspuns la solicitarea noastră de informaţii, deşi a expirat atât termenul pentru transmiterea unui refuz de comunicare a informaţiilor, cât şi termenul de 10 zile prevăzut pentru comunicarea informaţiilor solicitate (art. 7 din Lg.544/2001). CRJ consideră atitudinea pârâtei ca fiind un refuz tacit de comunicare a informaţiilor solicitate. Ca urmare a violării dreptului nostru fundamental la informaţii (art. 31 din Constituţia României), CRJ a formulat cerere de chemare în judecată împotriva pârâtului. Aceasta a fost admisă de instanţa de fond. ANRM a formulat recurs, invocând că informaţiile solicitate sunt secret de serviciu. Am formulat excepţie de nelegalitatea a Ordinului Preşedintelui ANRM de clasificare, acţiunea care se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. În acest litigiu C.A. Bucureşti a transferat dosarul de la complettul legal investit la un complet autorizat ORNISS să soluţioneze cauze care se referă la informaţii clasificate. Ca urmare am formulat o excepţie de nelegalitate a hotararii 19/2010 dată de Colegiul de Conducere al C.A.B. prin care se reglementează acest transfer de dosare. Procesul este pe rol.

Hotararea de fond