CRJ vs Ministerul Mediului şi al Pădurilor privind accidentul de la Baia Mare

Ministerul Mediului a înregistrat cererea noastră cu numărul 142 din 14.04.2010  (CRJ) şi respectiv 195 din 14.04 2010 (Greenpeace), prin care solicitam următoarele informaţii:

  1. „Să ne comunicaţi toate actele de reglementare emise în legătură cu exploatarea auriferă de la Baia Mare, împreună cu documentaţia de refacere a mediului întocmită după accidentul din 2000, în cazul în care aceasta există, şi care este stadiul aducerii la îndeplinire
  2. Care este situaţia actuală a acestei exploatări: care este titularul actual, dacă are licenţă de exploatare, dacă există modificări ale proiectului iniţial.
  3. Dacă au fost respectate procedurile de participare a publicului pentru actele de reglementare emise.
  4. Dacă a fost avizată/autorizată reluarea activităţii la Baia Mare şi care este procedura care ar trebui urmată. Vă rugăm să ne comunicaţi inclusiv care sunt procedurile de participare a publicului în acest caz.”

Vă rugăm să ne consideraţi public interesat în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Aarhus art. 6 şi să ne comunicaţi de urgenţă întreaga documentaţie întocmită până la acest moment, precum şi un sumar al procedurilor parcurse până la acest moment”.

Nu am primit nici un răspuns la solicitarea noastră expirând atât termenul de 5 zile pentru transmiterea unui refuz de comunicare a informaţiilor, cât şi termenul de 10 zile prevăzut pentru comunicarea informaţiilor solicitate (art. 7 din Lg.544/2001).

În urma refuzului tacit de a comunica informaţiile solicitate, CRJ a chemat în judecată Ministerul Mediului. Acţiunea a fost admisă de instanţa de fond.

Ministerul Mediului şi al Pădurilor a declarat recurs respins de C.A. Bucureşti. Până în prezent Ministerul nu a comunicat informaţiile solicitate.

Hotararea Tribunalului Bucuresti