Cursul “Formularea și promovarea de politici publice alternative. Metodele CRJ”

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunță organizarea a două sesiuni de formare în domeniul politicilor publice pentru reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale (ONG). CRJ selectează 30 de participanți, câte 15 participanți la fiecare sesiune de formare. Participanții vor fi selectați din cadrul ONG-urilor care doresc să participe alături de CRJ în formularea și promovarea de politici publice alternative în următoarele 4 domenii: (a) integritate publică, (b) finanțarea ONG, (c) nediscriminare și (d) promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități psihosociale şi/ sau intelectuale.

Cursurile vor avea loc în Sinaia, jud. Prahova în următoarele perioade:

  • Sesiunea 1: 14-18.11.2018 (joi-duminică) pentru 15 participanți;
  • Sesiunea 2: 12-16.12.2018 (joi-duminică) pentru alți 15 participanți.

Toate costurile pentru participarea la curs (transport, cazare, masă) sunt asigurate de Centrul de Resurse Juridice. Participarea la curs nu implică niciun cost.

Pentru a vă înscrie la unul dintre cele două cursuri, vă rugăm să accesați următorul formular de înscriere: https://www.questionpro.com/t/AORFKZc81W. Rugăm să se înscrie doar persoanele care au susținerea/sprijinul unei organizații neguvernamentale. Pot fi acceptate și mai multe persoane din partea aceleași organizații neguvernamentale.

Selecția participanților se va realiza în baza următoarelor criterii: egalitatea între bărbați și femei, nediscriminarea, ONG-uri cu mandat și activitate relevante pentru domeniile abordate de CRJ (cele 4 de mai sus), întărirea capacității de a lucra în rețea, motivația de participare/nevoile de formare. Toate aceste elemente se regăsesc în formularul de înscriere disponibil aici: https://www.questionpro.com/t/AORFKZc81W.

La finalul cursului, în ultima zi de curs (duminică), participanții vor susține un colocviu ce constă în prezentarea unui proiect de politică publică alternativă. Proiectele de politici publice alternative vor fi construite în grup de participanți pe parcursul cursului, în formularul de înscriere existând o întrebare cu privire la tipul de politici publice de interes. Formatul de proiect de politică publică alternativă va fi pus la dispoziția participanților cu o săptămână înaintea începerii cursului pentru a își nota ideile principale. După susținerea colocviului, participanții vor primi diplome de absolvire a cursului.

Înscrierile sunt deschise în perioada 19.10.2018 – 31.10.2018.

Cursul face parte din proiectul PROGRES – Politici publice responsabile = Guvernare responsabilă, Cod SIPOCA: 142, Cod MySMIS2014: 112374, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Pentru alte detalii sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa office@crj.ro.

Mai multe informații în anunțul disponibil aici.