Cursuri de formare pentru funcționarii publici și personal contractual în domeniul accesării şi coordonării proiectelor europene şi în cel al achiziţiilor publice

Centrul de Resurse Juridice  a organizat 10 serii de programe de formare pentru 180 de funcţionari publici şi personal contractual din 30 de instituţii publice (primării, consilii judeţene şi Instituţia  Prefectului Vâlcea) din judeţele Bacău, Gorj, Mureş, Vâlcea şi Călăraşi, în domeniile: managementul proiectelor europene şi achiziţii publice.

Cursurile au avut loc în perioadele: 16-20 mai; 5-9 iulie, 12-16 iulie, 13-17 iulie, 1-5 august, 23-27 august (doua serii), 31 august-4 septembrie, 5-9 septembrie, 13-17 septembrie, la Constanța și Predeal.

Activităţile de formare, realizate de către lectori specializaţi în cele două domenii, au ca scop creşterea eficienţei autorităţilor publice în atragerea de fonduri şi în gestionarea proiectelor europene, îmbunătăţirea dotărilor tehnice ale autorităţilor din cele 5 judeţe, precum şi creşterea nivelului de pregătire al funcţionarilor în ceea ce înseamnă management de proiect şi achiziţii publice. Programele de formare sunt autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Curricula programului de formare în managementul proiectelor cuprinde trei secţiuni: managementul proiectelor, managementul fondurilor structurale şi politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene. Participanţii au învăţat  cum se alocă şi se planifică resurse şi activităţi pentru un proiect,  proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor implicate în organizarea licitaţiei, precum şi elemente de legislaţie privind atribuirea acestor contracte.