Descriere și Obiective

Despre proiect:

Obiective generale:

– Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și dreptul acestora de a trăi independent în comunitate;

– Îmbunătățirea respectului pentru dreptul la sănătate pentru grupurile cele mai vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale (persoane care trăiesc în instituții, private de libertate sau în mediul rural, izolat);

– Dezvoltarea capacității actorilor publici din administrație, justiție și societate civilă de a acționa pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Activități:

>  COVID-19: protejarea vieții și a drepturilor persoanelor instituționalizate cu dizabilități intelectuale și psihosociale și vârstnici. Obiectiv: protejarea dreptului la acces la asistență medicală și dreptul la libertate și siguranță a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor în vârstă care locuiesc în centre rezidențiale și unități de îngrijire medicală în timpul stării de urgență/alertă cauzate de COVID-19.

>  Dreptul la viață independentă. Obiectiv: combaterea regresului procesului de dezinstituționalizare și accelerarea dezinstituționalizării în conformitate cu art.19 din Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și pentru utilizarea adecvată a fondurilor actuale și viitoare puse la dispoziţie de Comisia Europeană pentru un proces de dezinstituționalizare adecvat și pentru asigurarea vieții în comunitate.

Perioada de implementare:

Iulie 2020 – Iulie 2022

Co-finanțare:

Open Society Foundations