Despre intersecționalitate

În cadrul proiectului “INTERSECT – Altfel despre discriminare”, a apărut broșura “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”. Proiectul se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă. Dacă în prezent, datele pe care le avem despre discriminarea persoanelor de etnie romă și cele despre discriminarea persoanelor aparţinând minorității LGBT+ fac parte din categorii separate, ne dorim ca la final de proiect să avem date despre discriminarea romilor LGBT+ și despre ce este nevoie și cum se poate acționa concret, pentru a preveni și combate această discriminare.

Introducerea Broșurii “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională” ne oferă câteva dintre datele îngrijorătoare care ne-au determinat să demarăm acest proiect:

“Studiile adresate specific tinerilor sau cadrelor didactice au rezultate la fel de îngrijorătoare. În 2014, aproximativ 53% dintre tineri considerau persoanele homosexuale neacceptabile. În 2019, 47,9% dintre tineri resping atât avortul, cât și homosexualitatea, iar variabilele legate de religie au influențe specifice în această privință. 33,8% dintre tineri cred că persoanele LGBT+ au drepturi suficiente și 22,9% cred că au prea multe drepturi. 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare şi doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi martorul unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală.

Cel puțin unul din opt profesori susține direct segregarea școlară pe criteriul etnic, fiind în favoarea plasării elevilor romi în clase separate; și, întrebați pe cine nu ar dori să aibă ca vecini, 32% dintre profesorii respondenți au afirmat că nu ar dori vecini de rasă diferită, 31,4% – imigranți, muncitori din străinătate, 40,1% – homosexuali, 34,2% – persoane de altă religie, 34,5% – cupluri necăsătorite care trăiesc împreună, 35% – persoane care vorbesc o altă limbă și 42,7% – romi.”

——————————————–

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” este coordonat de CRJ – Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații: ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.

Proiect finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).